• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: +2,4% i dec, svenska långpositioner i täten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity steg med 2,4 procent i december, vilket innebär att fonden ökade med 18,3 procent under 2019. Positiva avkastningsbidrag under månaden kom främst från fondens svenska innehav, med ett glädjande besked från Immunovia som katalysator.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Mikael Petersson.

absolute

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Bland positiva bidrag till utvecklingen på långsidan nämns (utöver Immunovia) Befesa, Tethys Oil, Surgical Science, Green Landscaping och Beijer Ref.

Uppsida om Immunovia levererar i år

Bioteknikbolaget Immunovia uppges ha kommit med nya positiva resultat från sin kommersiella testmodellstudie, varpå teknikrisken nu kan anses vara låg. Mikael Petersson konstaterar att bolagets aktiekurs har uppvisat stor volatilitet det senaste året, vilket han menar drar ned aktiens betyg. Volatiliteten är dock något fonden kan acceptera i detta fall, då Immunovia inleder sin kommersiella fas under det tredje kvartalet 2020, samt ska komma med studieresultat inom lungcancer och ledgångsreumatism. Lyckas bolaget leverera på dessa punkter ser fonden en fortsatt mycket stor uppsida i aktien (som steg med 30 procent i december), meddelar förvaltaren.

Förvaltningsteamet hade ett “bra möte” med industribolaget Befesa i december och insynsköp skedde innan jul vilket var positivt för aktien, skriver Mikael Petersson. Befesa ägnar sig främst åt att återvinna “steel dust”, som är en biprodukt vid stålproduktion. Denna biprodukt använder bolaget sedan för att utvinna och sälja zink, förklarar han.

“På grund av råvaruexponeringen finns det ett cykliskt inslag i aktien, samtidigt som vi vill hävda att Befesa är mer av ett tjänstebolag med förutsägbara intäkter och en hög avkastning på sitt kapital (som i sin tur förtjänar högre multiplar)”, skriver Mikael Petersson.

Kassaflödesmaskin på jakt efter nya fynd

Gällande Tethys Oil pekar förvaltaren på att bolaget länge har producerat stadiga kassaflöden från sina oljefält i Oman, men att det har saknats tydliga tillväxtmotorer. Det senare kan dock komma att förändras under 2020, då bolaget ska inleda prospektering i nära anslutning till sina befintliga fält, enligt Mikael Petersson.

“Aktien steg med 13 procent i december och med drygt 40 procent under året inklusive de stora utdelningarna. Vi vill inte ha för mycket exponering mot olja av flera skäl men just nu är det en bra geopolitisk hedge och en fenomenal kassamaskin”, skriver han.

Sämre utveckling i två tyska innehav

Det tyska rymdfokuserade laserkommunikationsbolaget Mynaric backade emellertid 8 procent i december. Inga negativa nyheter framkom under månaden, och fondens diskussioner med bolaget ger vid handen att det operationellt sett ser ut att gå enligt plan eller bättre för Mynaric, uppger förvaltaren. Mikael Petersson ser positivt på en överenskommen budget för Europeiska rymdorganisationen (ESA) på 500 miljoner euro, som bland annat ska gå till att stödja laserkommunikation.

“Givet att Mynaric är en europeisk spelare med en unik teknologi på området är det svårt att tro att detta inte kommer vara positivt för bolaget. /…/ En knäckfråga för Mynaric är hur de skall lösa sin finansiering framöver. I den processen kan en större order vara till hjälp och vi ser fram emot några vunna kontrakt under 2020”, skriver Mikael Petersson.

En annan negativ bidragsgivare i december var tyska JDC Group, som enligt förvaltaren sjönk med 7 procent under låga volymer. Förvaltaren bedömer att tappet handlar om en rekyl efter en stark novembermånad. Förvaltningsteamet uppges vara nöjt med den goda tillväxt och förbättrade lönsamhet som framkom i bolagets senaste rapport, och tror att JDC Group fortsätter på den inslagna vägen med sin rapport för det fjärde kvartalet.

Brittisk läsk gjort intåg i portföljen

Fonden har på senare tid etablerat en position i det engelska läskedrycksbolaget Britvic, som uppges dra nytta av trenden med lägre sockerhalter i drycker.

“I december har vi varit aggressiva och ökat till full position i samband med att ett par större säljare ville komma ur aktien”, skriver Mikael Petersson.

Förvaltningsteamet bedömer att bolaget borde kunna växa med 2-3 procent årligen, med stadigt ökande marginaler, vilket mynnar ut i en antagen kassaflödestillväxt på 4-5 procent. Värderingen om 12 gånger det fria kassaflödet kombinerat med fondens estimat för 2021 gör att aktien ser attraktivt värderad ut, enligt kommentaren.

Kortningar hämmade avkastningen på positiv börs

Fondens korta positioner belastade avkastningen negativt under månaden, vilket förvaltaren konstaterar är naturligt i en stigande marknad.

“Den sammanlagda förlusten var cirka -0,7 procent. Särskilt våra korta terminspositioner och säljoptioner gav ett negativt bidrag. Bland våra aktiespecifika positioner bidrog bland annat Citycon, Hexagon, Boliden och Viscofan positivt. Vi hade en ovanligt låg exponering bland de korta innehaven under december då vi var av uppfattningen att börsen skulle ge positiv avkastning”, skriver Mikael Petersson.

Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden ökade från 75 till 78 procent i december, en siffra som är justerad för de onoterade innehav som återfinns i portföljen, enligt kommentaren.

Klicka här för att ta del av fondens månadskommentar, som utöver portföljspecifik information även innehåller rikligt illustrerade makroanalyser.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR