• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: +0,11% i dec, riskaptit höll i sig året ut

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden, den goda riskaptiten från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop något.

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för räntefonden Coeli likviditetsstrategi (R SEK) för november. Värdet på fonden steg 0,11 procent under månaden, medan dess jämförelseindex OMRX T-Bill backade 0,06 procent. Helåret 2019 slutade därmed i en uppgång om 1,19 procent för fonden, jämfört med index som har backade 0,54 procent.

likvid

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

De nordiska och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både investment grade och det högavkastande segmentet, skriver förvaltarna. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av månaden.

Under månaden har fonden investerat i en säkerställd obligation från Svensk Hypotekspension och obligationer från Sagax. Obligationer från Mariefjärd, ett helägt dotterbolag till Klövern, återlöstes i förtid och lämnade således portföljen, framkommer det.

En av månadens större positiva bidragsgivare var Intrum, med bakgrund av refinansiering av bolagets banklån som stärkte likviditetsprofilen, rapporterar fondförvaltarna. Obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades också starkt, liksom obligationer från Heimstaden Bostad efter nyheten att Folksam och KPA Pension går in som nya ägare i bolaget via en riktad nyemission.

På nedsidan nämner förvaltarna norska färjerederiet Fjord1, vars obligationer gick svagt sedan huvudägaren förvärvat fler aktier i bolaget och annonserat avsikter att slå samman bolaget med ett bolag där huvudägaren av Fjord1 är helägare, vilket enligt förvaltarna skulle kunna medföra försämrad finansiell ställning för Fjord1.

Förvaltarna konstaterar att efter Riksbankens höjning av räntan till 0 procent är eran av negativ ränta avslutad. Med nästa höjning planerad till slutet av 2022 väntar dock nästan 3 år med noll-ränta. Amerikanska och Europeiska centralbankerna har båda valt att lämna räntorna oförändrade, skriver fondförvaltarna. Stibor 3-månader noterades på 0,15 procent och den svenska 10-åriga statsobligationen avslutade året på 0,14 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR