• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: +0,4% i dec, spår kommande hög emissionsaktivitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med riskvilja i omvärlden och gott om likviditet finns det en styrka i den svenska företagsobligationsmarknaden.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond i en månadsrapport för december. Fonden avslutade året starkt med en uppgång på nästan 0,4 procent, och är därmed upp 4,1 procent sedan årsskiftet, framkommer det.

ikc

Fonden har stigit med 21,8 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Aktiviteten i marknaden uppger Lars Bredenberg blev lugnare när julen närmade sig. Vilket likväl är en gynnsam miljö för banker och företag att finansiera sig på ett förmånligt sätt med stor efterfrågan på obligationer i marknaden, och han påpekar att det även gjorts en del emissioner.

“Avkastningsfonden deltog bland annat i emissioner från Bank Norwegian och M2. Fonden har även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet”, skriver Lars Bredenberg.

Förvaltaren uppger även att en stor andel av fondens innehav gav positiva bidrag till avkastningen som en följd av stark utveckling i marknaden.

På den negativa sidan nämner han dock befintliga obligationer i Bank Norwegian, som gick ner i samband med att de emitterade nya till en högre ränta. Lauritz nämns också som en negativ bidragsgivare då de inte klarade en amortering de skulle göra.

De negativa bidragsgivarna vägdes dock upp av att konvertibelobligationer i Arise och Recipharm påverkades av börsuppgången. Consilium annonserade även en stor affär och SSM lyckades genomföra rekonstruktioner av skuldsidan, påpekar Lars Bredenberg.

“Det finns viss oro i omvärlden, men marknaderna förefaller starka och det verkar finnas fortsatt god likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden. Det talar för att det kan återkomma en hög aktivitet med emissioner framöver”, resonerar förvaltaren.

Oron för en global recessions menar han ha avtagit då långräntorna vände upp något under slutet av 2019. Förvaltaren förklarar att centralbankerna kommer att fortsätta med sin expansiva penningpolitik och stater kommer att stimulera investeringar och konsumtion genom finanspolitiska reformer.

“Därmed kan nedgången i BNP dämpas och recession undvikas, vilket är bra för bolagens orderingång och vinstmarginaler. De låga räntorna skapar i sin tur förväntningar om låg inflation och med det en ökad sparkvot och lägre konsumtion. Något som är positivt för företagsobligationer”, konstaterar Lars Bredenberg.

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av december. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR