Fonder: Första AP-Fonden sålt Swedbank med storförlust

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under första halvåret 2019 föll Swedbanks aktie brant efter en rad avslöjanden kring penningtvätt, och under april, maj och juni passade Första AP-Fonden på att köpa mer än 11,5 miljoner aktier.

Den volymviktade snittkursen som Första AP-Fonden köpte för varierade mellan 148 och 139 kronor beräknad per månad under de tre månaderna, enligt ägardatatjänsten Holdings. Det ger en uppskattat viktad köpkurs på drygt 142 kronor för hela tremånadersperioden, vilket innebär att den statliga pensionsfonden betalade cirka 1,6 miljarder kronor för aktierna.

Under december 2019 avyttrade dock Första AP-Fonden 8,5 miljoner aktier till en volymviktad snittkurs på 130 kronor, vilket innebar en total förlust på cirka 100 miljoner kronor för aktierna som köptes tidigare under året.

Första AP-Fonden bekräftar till Dagens Industri att de har sålt aktier i Swedbank, men vill inte berätta varför.

“Vi brukar inte kommentera de affärer som vi har gjort”, säger Ossian Ekdahl, chef för ägarstyrning på fonden, till DI.

Första AP-Fondens värdemässigt största nettoköp under december 2019 har varit i SEB:s huvudägare Investor och Handelsbanken, där fonden ökat innehaven med 2,2 respektive 9,6 miljoner aktier. Under våren 2019, när fonden storköpte i Swedbank, såldes hela det tidigare innehavet Handelsbanken, redogör DI.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR