Fonder: "Indexivern ett hot mot börsens funktion" - Realtid

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Indexeringsivern på världens ledande aktiemarknader är ett hot mot prisbildningen och börsens grundläggande funktion. Det blir inte bättre av att svenska staten vill öka andelen indexerat kapital.

Det skriver Realtids Claes Folkmar i en krönika.

I kampen om det avkastningssökande kapitalet det senaste decenniet menar Claes Folkmar att det utan tvekan är indexförvaltarna som är vinnarna, på bekostnad av aktiva förvaltare.

“Denna växande del av kapitalförvaltningsindustrin bygger inga aktieportföljer baserad på analys av företag och sektorer eller taktisk allokering beroende på makroekonomiska faktorer. Den traditionella förvaltningsmodellen är på reträtt och svårt skadeskjuten på grund av stora svårigheter att leverera resultat som motiverar de högre avgifterna. Visst finns aktiva förvaltare som har förmågan att överavkasta i förhållande till jämförelseindex, men de är svåra att hitta”, konstaterar han.

Denna omallokering i industrin påstår han utgöra ett mot prisbildningen i aktiemarknaderna, då enorma globala flöden slussas från en värderingsbaserad förvaltningsmodell till en modell som köper allt utan att fundera över priset.

“Det gör att riskerna i marknaden stiger och värderingarna av enskilda bolag och sektorer lätt blir snedvridna och bubblor skapas. Prissättningen blir också fel i samband med nyemissioner om prisbildningen på sekundärmarknaden är snedvriden på grund av kapitalflöden. Ju mer kapital som slussas till indexförvaltning desto mer förvrids prisbildningsmekanismen och aktiemarknaden, som historiskt sett styrts av börsbolagens förmåga att skapa fria kassaflöden, blir mer lik en konstmarknad med subjektiva värden”, förklarar han.

Samtidigt menar han att det är svårt att fastslå detta i siffror och han påpekar att när aktievärderingarna sticker iväg uppåt finns det alltid horder av “experter” som gynnas av sakernas tillstånd och kan motivera utvecklingen; nu lika mycket som, till exempel, under dotcomyran i slutet av 90-talet.

“Stötestenen är också att motkrafterna till den pågående indexeringsivern på aktiemarknaderna steg för steg försvagas. Det handlar dels om att det aktivt förvaltade kapitalet krymper i förhållande till det passiva, dels om att hedgefondsindustrin är illa sargad av många år av utflöden i spåren av fondernas stora svårigheter att leverera relevant absolut avkastning. Hedgefonderna är en naturlig kraft för att påverka prisbildningen när aktiekurserna blir för höga, eller för låga”, skriver Claes Folkmar.

Intresset för indexförvaltning har markant stärkts under 2010-talet när en extremt starkt positiv trend för risktillgångar, påeldad av centralbankerna, präglat aktiemarknaderna.

“Inte blir det bättre av att även den svenska regeringen bidrar till att förstärka indexeringstrenden. Det nya statligt upphandlade fondtorget för premiepension kommer utan tvivel att bestå av betydligt mer indexerade produkter jämfört med det nuvarande”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR