• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: Bättre än index 3:e månaden i rad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För tredje månaden irad gick ODDO BHF Artificial Intelligence bättre än sitt jämförelseindex.

Det skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport för den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence för december.

ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 3,7 procent i december (basvaluta dollar) och har därmed ökat med 23,3 procent sedan fondens första avkastningsdatum, den 16 januari 2019.

I svenska kronor är motsvarande siffor 1,4 och 28,2 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder stigit med 0,7 och 28,1 procent.

ai1

Fondens fem största aktieinnehav bland totalt 60 stycken, per den 31 december. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Bakgrunden till fondens starka prestation är enligt förvaltarna dels uppgångar i flera bolag, men också att endast ett av portföljbolagen, AMS, backade under månaden. På den positiva sidan lyfter förvaltarna fram uppgångar i 5G-relaterade bolag, uppgång i IAG när brexit-oron minskade, samt positiva strategiska nyheter från amerikanska mjukvarubolaget Verint.

Fonden använder artificiell intelligens och kvantitativ analys för att kategorisera och investera i bolag inom artificiell intelligens på den globala marknaden. Förvaltarna förklarar att en algoritm för big-data används för att definiera de kategorier som är viktigast inom artificiell intelligens, och välja ut de bolag som är mest relevanta inom kategorin. Därefter används en kvantitativ modell kallad Algo 4 för att identifiera de 60 bolag som är bäst ur ett ekonomiskt och riskbaserat perspektiv, fortsätter förvaltarna.

ai2

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR