• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo Génération: Spår lugn start 2020, följde index i december

STOCKHOLM (Fonder Direkt) ODDO BHF Génération steg 1,1 procent i december i basvalutan euro och presterade därmed helt i linje med jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR). Under helåret 2019 steg fonden 22,4 procent, medan jämförelseindex ökade 25,5 procent i värde.

Det skriver förvaltarna Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez och François-Régis Breuil i en månadsrapport för aktiefonden ODDO BHF Génération. Fonden investerar primärt i bolag med stabila och hållbara ägarstrukturer i bolag av samtliga storlekar inom eurozonen, framgår det av rapporten.

generation1

Fondens utveckling de senaste 10 åren, jämfört med dess jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR). (Källa: ODDO BHF AM SAS)

I kontrast till 2019 menar förvaltarna att 2020 tycks få en lugn start, med framför allt dämpad osäkerhet kring Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina, men framhåller att amerikanskt valår och klimatkris kan påverka ekonomin under året.

Månadens största positiva bidragsgivare kom från flera olika sektorer, så som mjukvara och IT genom Softwareone, Ubisot och Sopra Steria; finans genom Banco Santander; hälsa genom Roche. Även Inditex, Elior, Cineworld, LVMH och Alten bidrog positivt. På nedsidan nämner förvaltarna bland andra Ipsen, SMCP, SAP och Ericsson.

Fonden har under december minskat sina innehav i tyska hälsovårdsbolaget Fresenius, schweiziska hälsovårdsbolaget SMCP, franska Moncler, franska Sopra Steria och spanska Grifols. I stället har de valt att öka innehaven i franska lyxbolaget LVMH, franska mjukvarubolaget Ubisoft, brittiska mjukvarubolaget Keywords samt franska Solutions30, framgår det av rapporten.

Fonden utgjordes vid utgången av december av 52 bolag, varav cirka 60 procent med hemvist i Frankrike eller Tyskland.

generation2

Fondens innehavsfördelning på branschnivå. Sällanköpsvaror toppar med 27,8 procent. Staplarna till höger indikerar över- respektive undervikt mot jämförelseindex. (Källa: Oddo BHF)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR