Fonder: Svenskarnas fondförmögenhet slog nya rekord 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under 2019 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 127 miljarder kronor. Fondförmögenheten steg kraftigt och passerade för första gången 5.000 miljarder kronor.

Det sade Fondbolagens förening på en pressträff på torsdagen.

Den största delen av årets nysparande gick till långa räntefonder och aktiefonder, med nettoinsättningar på 60 respektive 55 miljarder kronor. Även blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan hedgefonder noterade nettouttag sett över helåret 2019.

Klart störst nettosparande i fonder under 2019 gjordes i långa räntefonder, där 60 miljarder kronor på nettobasis investerades. På en stark andra plats finnes aktiefonder med ett nettosparande om 54,6 miljarder kronor. På detaljnivå vad gäller aktiefonder syntes insättningar i Sverige- och globalfonder, medan Europa, Norden-, Östeuropa-, Asienfonder samt kategorin “Sverige & Global” uppvisade störst utflöden.

Sveriges samlade fondförmögenhet ökade med 1.077 miljarder kronor under året och uppgick till 5.055 miljarder kronor vis utgången av 2019.

Noterbart var även att nettosparandet i aktiefonder har dominerats av indexfonder sedan 2010 och indexfonder noterar under decenniet ett totalt nettosparande på 226 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder noterat ett nettoutflöde på 19 miljarder kronor.

Vad gäller 2020 påpekar Helen Broman, förvaltare av Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag, på pressträffen att flera osäkerhetsfaktorer såsom brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina nu trappats ned något, vilket gör att utsikterna för året är något stabilare.

“Vi har ett starkt år i ryggen och vi har haft en bra start på 2020. Vi har ett amerikanskt val framför oss, något som jag tror kommer hålla börssentimentet uppe. Jag tror inte att vi kommer ha en lika stark utveckling som 2019, men det är också mot bakgrund i om man ser hur slutet av 2018 gick och vilken bas vi gick in i 2019 med”, resonerar Helen Broman.

“Jag tror på en fortsatt positiv avkastning för aktier, men även fastigheter som sektor, för 2020. Det har att göra med att jag tror att bolagens vinster kommer fortsätta stiga och stigande vinster brukar leda till stigande börskurser”, kommenterar Peter Norhammar, förvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Samtidigt påpekar Peter Norhammar att man inte bör förvänta sig att framtida avkastning kommer ligga kring nivåerna för 2019.

“Man ska förvänta sig en positiv avkastning framöver, men absolut inte lika mycket som vi såg 2019. Nu har vi en såpass hög värderingsbas, på dessutom höga vinster, så jag tror att man nog ska nöja sig med 5-10 procents avkastning från aktiemarknaden generellt”, säger Peter Norhammar.

Att försöka tajma marknadens bottnar och toppar är något som Henrik Tingstorp, vice vd på Simplicity och förvaltare av bl.a. Simplicity Företagsobligationer, konstaterar är otroligt svårt och inget han rekommenderar till sparare.

“Det svåraste man kan göra är att försöka tajma marknaden, i vår förvaltning ligger vi ungefär 1,5-2 år bort i tiden för att kunna generera positiv avkastning”, förklarar Henrik Tingstorp.

Det som förvaltarna har gemensamt är att de tror på ett positivt börsår för 2020 och de gissar på en uppgång kring 5-15 procent vid slutet av året.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR