• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: +4,0% 4kv, blygsamma värderingar i portföljen anses ge stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Kon-Tiki steg med 4,0 procent i det fjärde kvartalet 2019 räknat i svenska kronor, och sett endast till december noterades en uppgång om 4,9 procent. Fondens jämförelseindex (MSCI EM NR) avancerade samtidigt 6,6 respektive 5,4 procent.

Det framgår av en kvartalsrapport signerad fondförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland, där de konstaterar att fondens värdefokuserade investeringsfilosofi hade fortsatt motvind i kvartalet.

Det senare ska ha manifesterats i ett ovanligt stort prestationsgap mellan MSCI Emerging Markets två delkomponenter värde och tillväxt, enligt rapporten. Fonden uppges emellertid ha överpresterat värdesegmentet (MSCI EM Value), och förvaltarna meddelar att de är uppmuntrade av de starka bidrag som har kommit från några av de aktier som tagit plats i portföljen de senaste 12-18 månaderna.

kon tiki

De aktier som gav bäst respektive sämst avkastningspåverkan i det fjärde kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Det sydkoreanska halvledarbolaget Samsung Electronics var som framgår ovan den aktie som gjorde störst positivt avtryck i Kon-Tiki under kvartalet, och det var ett flertal faktorer som drev upp kursnivån:

“Aktien studsade upp kraftfullt under kvartalet då minnescykeln för 2020 ser mer lovande ut med en uppstuds i spot-marknadspriset nyligen, normaliserade lagerkanaler, en potentiell uppsida i efterfrågan för datacenter-chip, samt 5G-telefontemat där den laggande påverkan från neddragningen i capex för 2019 kan leda till en utbudsbrist”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland. Förvaltarna lägger till att aktien alltjämt handlas till en väldigt attraktiv värdering, och att de fortsatt ser utrymme för en accelererad återbäring till aktieägarna.

Även bra drag i shipping- och laxinnehav

Gällande shippingbolaget Euronav, tvåa på avkastningslistan, fick aktien stöd av en kombination av regulatoriska, säsongsmässiga och geopolitiska händelser, som skapade den starkaste miljön för råoljetankers sedan 2008, enligt rapporten. Vidare öppnar en regulatorisk förändring upp för kvartalsvisa utdelningar, vilket gör att förvaltarna förväntar sig positiva nyheter under året.

Laxodlarbolaget Atlantic Sapphire uppges ha gått från klarhet till klarhet under de senaste två åren, då risken i affärsmodellen kontinuerligt har minskat genom att kritiska milstolpar i utvecklandet av landbaserad laxodling har uppnåtts.

“Vi är stolta över att ha spelat en viktig finansieringsroll vid ett kritiskt skede för detta revolutionerande landbaserade laxodlarbolag. Det här är helt klart den mest ESG-vänliga och hållbara proteinproduktionskällan vi har stött på i vårt investeringsuniversum”, upplyser förvaltarduon.

Tullow Oil har inte levererat, åkt ut ur portföljen

Det afrikanska Londonnoterade oljebolaget Tullow Oil blev portföljens stora besvikelse under kvartalet, efter att bolaget oväntat meddelat att viktiga oljefynd utanför Guyanas kust bestod av tungolja med högt sulfatinnehåll, enligt förvaltarna. Denna nyhet uppges ha kastat tvivel över den kommersiella gångbarheten i bolagets tillgångar i området.

“Med vd samt ‘Exploration Director’ på väg att lämna, väntar en bolagsöversyn med fokus på behovet att understödja kassaflödesgenereringen, efter en väldigt nedslående produktionsuppdatering. Vi har sålt ut positionen på grund av misstro mot ledningsteamet, styrelsens kontrollstrukturer samt deras kommunikationsstrategi som har misslett investerare”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Fonden har vidare även avyttrat innehavet i Turkish Air, vilket skedde direkt efter att Turkiet inledde sin offensiv i Syrien. Försäljningen var ett resultat av den geopolitiska oro som följde med händelsen, enligt rapporten.

En nedtryckt aktieduo med uppsida?

Två innehav som gick svagt under kvartalet, men där förvaltarna har en betydligt mer positiv syn är telekombolaget China Unicom och biltillverkaren Hyundai Motor.

China Unicom har dock nyligen kommit med svaga prenumerationssiffror, men till en värdering på 2 gånger ev/ebitda ser förvaltarna nedsidan som relativt skyddad, samtidigt som 5G-samarbetet med China Telecom väntas leda till ett nätverk i paritet med marknadsledarens dito.

Hyundai Motor å sin sida föll trots en kapitalmarknadsdag som andades optimism, där bolaget presenterade en detaljerad plan för en hållbar marginalexpansion genom kostnadsbesparingar, enligt förvaltarna. Cathrine Gether och Fredrik Bjelland menar att kombinationen uppreviderade vinster samt en förbättrad aktieägaråterbäring inte reflekteras i den nuvarande börsvärderingen.

Gott värderingsstöd i portföljen

“Trots att ha gett en stark absolutavkastning under 2019 förblir Kon-Tiki attraktivt värderad, samtidigt som vi håller fast vid vår värdebaserade investeringsfilosofi. Med en diversifierad portfölj bestående av 46 bolag, som handlas till lägre än 8,5 gånger P/E-talet för 2020 och 1 gånger P/B-talet, erbjuder detta ett värderingsskydd jämfört med MSCI EM som handlas till mer än 11 respektive 1,6 gånger”, skriver förvaltarna. De noterar samtidigt att MSCI:s världsindex handlas till en ordentlig premie kontra tillväxtmarknader, med ett P/E-tal på 17 och ett P/B-tal på 2,6.

Nedan följer Skagen Kon-Tikis tio största portföljinnehav per den 31 december:

kon tiki2

Källa: Skagen Fonder


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR