• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: Bättre än index 4:e året i rad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala fastighetsfonden Skagen m2 lämnar ett starkt kvartal bakom sig. Jämförelseindex (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) tappade 1,4 procent under fjärde kvartalet, medan Skagen m2 levererade en uppgång om 5,3 procent i basvalutan SEK.

Det skriver förvaltaren Michael Gobitschek i en kvartalsrapport för fonden. För fonden slutade 2019 i en uppgång om 34,2 procent, jämfört med index som steg 20,2, vilket Michael Gobitschek påpekar innebär fjärde året i rad som fonden slagit sitt jämförelseindex.

“Statsräntor har fallit ytterligare under året, och fastigheter fortsätter att erbjuda en premie jämfört med de flesta andra tillgångsslag trots rekordlåga räntor i många marknader”, förklarar Michael Gobitschek

Fonden utgörs av 36 bolag, med störst vikt i Equinix, CA Immobilien Anlagen och Catena. Under året har tio bolag tillkommit och elva har fått lämna portföljen, meddelar Michael Gobitschek. Senaste nytillskotten är två bostadsfastighetsbolag i form av LEG Immobilien och Equity Residential, samt två vårdfastighetsbolag genom Health Care Trust of America och Brookdale Senior Living, rapporterar Michael Gobitschek.

m2

Ovan de tio största innehaven i Skagen m2 per den 31december. (Källa: Skagen Fonder)

Catena vinnare på e-handelstrend

Kvartalets största bidragsgivare blev svenska Catena, som fortsätter att gynnas av en stark e-handelstrend, och norska Self Storage Group vars tillväxt främst beror på förvärv, enligt Michael Gobitschek. På nedsidan nämner fondförvaltaren Colony Capital och Equity Residential.

Framöver kommer fonden fortsätta prioritera defensiva undersektorer med sekulär tillväxt, och Michael Gobitschek nämner hyresbostäder och förråd/self storage som exempel i denna kategori. Därtill menar han att bolag med fokus på hållbarhet kommer bli vinnare i längden.

Politisk risk

“Den enskilt största kortsiktiga risken i sektorn, bortsett från en oväntad och snabb räntehöjning, är en snabb inbromsning i den ekonomiska tillväxten eller recession”, skriver Michael Gobitschek.

Även politiska risken bör beaktas menar Michael Gobitschek, och belyser exempel som diskussioner om låsning av hyresnivån i Berlin, och den statligt kontrollerade tillgången på mark i Hong Kong.

m22

Geografisk fördelning bland innehaven i SKAGEN m2, sett till portföljens tio största landvikter. I procent. (Källa: SKAGEN Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR