Fonder: "Aktivt ägande viktigt inom ett hållbarhetsperspektiv"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiva ägare är en viktig grundpelare för att se till att bolag implementerar samt följer en stark ESG-profil.

Det sade Barbara Krumsiek, styrelsemedlem i Arabesque och expert inom hållbara investeringar, vid Skagen Fonders nyårskonferens 2020 i Stockholm.

skagen

Typiska ESG-faktorer enligt Barbara Krumsiek. (Bild: Fonder Direkt)

“Aktivt ägande är viktigt inom ett hållbarhetsperspektiv. Att kunna vara med och påverka och rösta på stämmor gör skillnad”, sade hon.

Trenden att investera i hållbara bolag ser hon som mycket intressant samt nödvändig för att företag ska kunna navigera och hantera många onödiga risker. Barbara Krumsiek menar också att om bolag har en stark ESG-profil leder det automatiskt till högre avkastning.

I takt med det ökade intresset för ESG tror hon att regelverket för hållbara investeringar kommer att bli striktare åt framöver.

“Jag tror att regelsystemet håller på att stramas åt, vilket det brukar när man kan se att något växer så pass fort som ESG växer, samt oron med greenwashing - är bolagen verkligen hållbara och förstår investerarna vad bolaget egentligen gör inom ESG? Hur man som bolag kommunicerar detta är extremt viktigt”, resonerar hon.

Att samtidigt införa regler som kan leda till att kapital endast går till särskilda bolag är inte något hon tror på, då det i sin tur kan leda till bubblor.

“Det är viktigt att kunna skapa diversifierade portföljer och det är möjligt att skapa både hållbara och diversifierade portföljer. Om man limiterar områdena som man får investera i kan det leda till att man skapar bubblor i vissa bolag, om kapital tvingas till samma bolagstyper”, sade Barbara Krumsiek.

Avslutningsvis nämnde hon även vikten av jämställdhet, något som hon anser bolag ska se som en premie och inte som ett straff.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR