• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: +5,1% 4kv, ser potential för "massiv rotation" till värdeaktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Focus steg med 5,1 procent i det fjärde kvartalet 2019 räknat i svenska kronor, mycket tack vare en uppgång om 5,2 procent i december. Avkastningen för helåret hamnade därmed på 28,0 procent, medan fondens jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) steg 33,7 procent.

Det framgår av en kvartalsrapport.

Rörigt år påverkade företags investeringsbeslut

Fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris konstaterar att hög osäkerhet präglade investeringsåret 2019, med fokus på handelskrig och relationen mellan USA och Kina. Denna volatila affärsmiljö uppges ha satt stora globala investeringar på paus och slagit mot hela värdekedjor.

“Den här kulissen är en viktig bidragande faktor till den svaga utvecklingen för värdeaktier under 2019. Den fick också aktieinvesterare att allt mer röra sig mot upplevt säkra aktier med låg volatilitet, utan att ta särskilt stor hänsyn till de underliggande tillgångarnas värderingar”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Potential för värde i en polariserad marknad

Förvaltarna anser att aktiemarknaden är “extremt polariserad” i dag, med värderingsskillnader mellan billiga och dyra aktier på rekordnivåer, och inte helt olikt situationen under it-boomen 2000-2001. Detta ger betydande potential för uppvärderingar av traditionella värdetillgångar relativt övervärderade tillväxtaktier, enligt förvaltarna, som konstaterar att värderingarna i vissa sektorer befinner sig på en så låg nivå som inte har setts till sedan efterdyningarna av finanskrisen 2008-2009.

focus

Skagen Focus bästa respektive sämsta avkastningsbidrag under det fjärde kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Många av fondens innehav uppvärderades i december, och de tre aktierna ST Microelectronics, Nexans samt Japanese Petroleum nådde fondens målkurser och såldes därmed. Förvaltarna meddelar att Skagen Focus initierade inte mindre än fyra nya positioner under månaden, tack vare en robust “investeringscase-pipeline”. Dessa fyra var tyska SAF-Holland, tillverkare av komponenter till lastbilar och släp, det amerikanska livförsäkringsbolaget Lincoln National, den japanska mediekoncernen Tokyo Broadcasting System, samt den spanska massa- och energiproducenten Ence.

Andra positiva avkastningsbidrag i det fjärde kvartalet kom från Korean Re, Teikoku-Sen-I samt Hornbach. Vad gäller det koreanska återförsäkringsbolaget Korean Re levererades en tidig julöverraskning enligt förvaltarna, då utbetalningsandelen till aktieägarna höjdes. Bolaget aviserade ett minimum av 25 procent sett till utbetalningsandel samt ett återköpsprogram för 2,5 miljoner aktier över de kommande tre månaderna. Förvaltarduon menar att aktien, uppgången till trots, handlas till exceptionellt låga multiplar med ett P/B-tal på 0,4 och att detta indikerar fortsatt uppsida framöver.

Ökat i Unicredit och Fortuna Silver

På temat portföljförändringar ökades innehavet i Unicredit under kvartalet, med motiveringen att bolaget framgångsrikt har genomfört sin omstruktureringsfas och har ökat sitt fokus på kapitalåterbäring till aktieägarna. Vidare har positionen i Fortuna Silver utökats, i samband med ett tillfälligt bakslag för aktien. Bolaget levererar enligt plan på sin Lindero-tillgång i Argentina vilket kommer att leda till en omfattande produktionstillväxt under 2020, enligt förvaltarna.

Innehavet i socker- och etanolproducenten Sao Martinho minskades, efter en stark uppgång de senaste månaderna. Försäkringsjätten AIG såldes helt och hållet, efter en ordentlig kursuppgång under året.

Katalysatorer för värdeaktier under 2020

Vid en framåtblick ser Jonas Edholm och David Harris ett antal faktorer som tillsammans har potentialen att under 2020 vända trenden med underpresterande värdeaktier: mognande tillväxttakt i globala “disruptiva” bolag, justeringar av kapitalflöden, tinande handelsspänningar, penningpolitiska och fiskala stimulanser, samt ökad aktivitet inom sammanslagningar och förvärv.

“Vi avslutar året med 35 betydligt undervärderade positioner, av vilka över 50 procent är inom det små- och medelstora segmentet, med börsvärden understigande 10 miljarder dollar. /…/ Vi tror att åtskilliga parametrar pekar mot en massiv rotation mot värdeaktier på medellång sikt och Skagen Focus är väl positionerad för att dra rejäl nytta i en sådan miljö”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

focus2

Fondens tio största innehav per den 31 december 2019. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR