• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: +1,4% 4kv, fondens bästa år sedan 2010

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börsmarknaden på de flesta regioner presterade mycket bra under 2019 och europeiska aktier hade den bästa utvecklingen sett till helår sedan 2009.

Aktiefonden Skagen Global överpresterade mot dess jämförelseindex sett till året som helhet då fonden steg 36,3 procent, medan jämförelseindex (MSCI ACWI NR) noterades 33,7 procent högre (bägge i svenska kronor). För fjärde kvartalet var fonden däremot upp 1,4 procent medan jämförelseindex steg 4,0 procent.

Det framgår av en kvartalskommentar av förvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen, som poängterar att fonden levererade sin bästa relativa årsavkastning sedan 2010.

sk global1

Skagen Globals bästa och sämsta avkastningsbidrag under kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Microsoft, DSV & Mastercard årets vinnare

Förvaltarna presenterar IT-jätten Microsoft, transport- och logistikbolaget DSV samt kortjätten Mastercard bland fondens bästa avkastningsbidrag under året, sett till absolut avkastning.

Vad gäller IT-jätten Microsoft förklarar förvaltarna att bolaget hade ett fantastiskt år drivet av starka prestationer för alla dess företagsenheter.

“Deras offentliga molnplattform Azure fortsätter att ta marknadsandelar och uppmuntrande nog meddelade även Pentagon under det fjärde kvartalet att de har tilldelat Microsoft det prestigefyllda JEDI-kontraktet värt 10 miljarder dollar”, skriver förvaltarna.

Danska transport- och logistikbolaget DSV steg nästan 80 procent under 2019 och Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen beskriver hur bolaget genom sitt uppköp av schweiziska konkurrenten Panalpina skapat ett av världens största transport- och logistikföretag.

“Marknadens förväntningar på integrationen av de två företagen är relativt hög, men vi tror att DSV:s utomordentliga ledning kan ta sig an uppgiften”, konstaterar förvaltarduon.

Avyttrat Deutsche Wohnen & Nissan Chemical under 2019

Bland portföljens sämsta avkastningsbidrag för 2019 återfanns tyska fastighetsbolaget Deutsche Wohnen, japanska kemikaliebolaget Nissan Chemical, men även försäkringsbolaget Hiscox, noterar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Tyska politiker införde under året striktare hyreskontrollåtgärder i Berlin, vilket förvaltarna menar minskat attraktionen i att investera i Deutsche Wohnens och de har därmed avyttrat hela positionen.

“I Japan sänktes det specialkemiska konglomeratet Nissan Chemical sina utsikter under det första halvåret till följd av en försvagad efterfrågan. Vi har avyttrat hela positionen”, skriver förvaltarna om Nissan Chemical.

Specialistförsäkringsbolaget Hiscox har haft ett tungt år förmedlar förvaltarna, som påpekar att bolaget drabbats av stora förluster till följd av orkaner, bränder och tyfoner.

“Vi utnyttjade den överdrivna kursnedgången till att öka vår position något. Vi tror att ledningen kommer kunna vända på skutan med hjälp av vd Bronek Masojadas styrning”, resonerar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

sk global2

Skagen Globals lands- och sektorexponering relativt fondens jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD). (Källa Skagen Fonder)

Förvaltarduon lyfter att 2019 var ett exceptionellt år vad gäller avkastning, vilket lett till att deras kortsiktiga entusiasm för börsmarknaden dämpats något. Samtidigt påpekar de att de fortsättningsvis kommer tillämpa sitt investeringsmandat att försöka hitta undervärderade företag med robusta finanser, starka konkurrenspositioner och ledningsgrupper som är förnuftiga kapitalallokerare. Portföljen är fortsatt attraktivt värderad trots att den genomsnittliga uppsidan är något lägre än normalt till följd av den starka börsuppgången 2019, skriver förvaltarna.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR