• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: NAV +0,97% i december, kurs oförändrad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund var oförändrad på Stockholmsbörsen i december. Stängningskursen den 30 december var 14:00 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) under månaden steg med 0,97 procent till 1:3470 euro.

blatic

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i december. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Ökningen av NAV är främst hänförlig till fastigheternas prestation, en positiv värdering för portföljen vid årets slut samt en positiv kassaflödeshedge, framkommer det i ett pressmeddelande.

En mer utförlig kommentar kring fastigheternas värdering kommer att publiceras framöver och mer information om resultatet och portföljens prestation kommer att framkomma i årsrapporten.

Fondens nettovinst landade på 1,4 miljoner euro under december, vilket var 9,1 procent högre än månaden innan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR