• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: -1,0% 4kv, Teslakortning sänke

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader njöt av ytterligare uppgångar under det sista kvartalet 2019. James Clunie, förvaltare av lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return, uppger i en kvartalsrapport att amerikanska centralbanken Federal Reserves “dramatiska ingripande” på repo-marknaden var en viktig drivkraft bakom riskbenägenheten.

gl abs return

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

Fonden noterade trots det positiva börsklimatet en nedgång under kvartalet, till följd av en negativ utveckling under oktober och november.

Minskat kortpositionen i Tesla

“Den positiva avkastningen från våra främsta korta positioner, Shake Schack och Wayfair, överskuggades av kortpositionen i Tesla då aktien steg 74 procent under kvartalet i lokal valuta”, skildrar förvaltaren.

Trots uppgången i Tesla står fonden fast i sin korta position, men James Clunie förklarar dock att det varit “smärtsamt” och uppger att fonden har begränsat positionens storlek.

“Elon Musks uttalande om planer att producera bilar i Tyskland fick aktien att stiga, detta efter att kursen redan värmts upp av en oväntat positiv rapport för det tredje kvartalet”, skriver James Clunie.

Förvaltaren påpekar att han var förvånad över resultatrapporten och menar att det snarare har att göra med “kreativ redovisning” än en genuin förbättring i bolagets lönsamhet och fondteamets analys pekar fortfarande mot att aktien inte värderas likvärdigt med den underliggande verksamheten.

gl abs return 2

Kursutveckling för Tesla det senaste kvartalet. (Källa: Infront)

Brittiskt val bakom positiv decembermånad

Att december noterade en positiv avkastning för fonden hänförs främst till valet i Storbritannien, där Boris Johnsons Tories tog hem segern. James Clunie meddelar att fonden intog positioner i undervärderade brittiska bolag, med en känd risk, som ökade i värde efter valet då marknaden ansåg att den framtida ovissheten hade dämpats något.

“Våra innehav i dessa aktier var inte en satsning på valet utan vi höll oss till vår vanliga urvalsprocess som ledde till denna positionering, sedan råkade valet vara en katalysator som frisläppte det underliggande aktievärdet”, förklarar förvaltaren.

Han påpekar även att urvalsprocessen lett till att portföljen består av aktier på andra utmanande marknader som ser billiga men stabila ut, såsom ryska innehavet Gazprom som överraskade marknaden då de införde en aktieägarvänlig utdelningspolicy. James Clunie lyfter även att fonden har flera impopulära japanska aktier som de tror har en latent potential och de väntar in att marknaden ska komma till samma insikt.

Samtidigt framkommer det att urvalsprocessen leder till att fonden har ett stort antal korta positioner runt om i världen, med en tyngd i USA. James Clunie meddelar även att fonden har adderat alpha på den korta boken sedan han tog över som förvaltare av fonden under 2013.

“Detta till trots så har det varit en utmanade period att vara kortare: vi har kortat en tjurmarknad som har letts av USA där tillväxtbolag drivit marknaden. Tesla var som sagt ett smärtsamt innehav, men även Nvidia”, skriver han.

Den främsta anledningen till aktiernas positiva utveckling under kvartalet menar James Clunie är Feds ingripande i repo-marknaden, “repokalypsen”.

“Nasdaq Composite har rusat i en nästan spikrak linje sedan Fed påbörjade denna politik och omstöpte de spekulativa tankesätten som formats av ett tiotal år av en okonventionell centralbankspolitik”, resonerar James Clunie.

Inväntar rotation

Vad gäller framtiden så skriver förvaltaren att något som skulle gynna portföljen är en förändring.

“En rotation från tillväxt till värde, USA till internationella marknader, eller tjurmarknaden till någonting annat. Desto skarpare rotation, desto större är den potentiella nyttan”, skriver han.

I och med fondens urvalsprocess innehåller portföljen aktiespecifika risker, risken med att korta tillväxt och vara lång i värdeaktier såväl som marknadsrisk (lång Storbritannien, Japan och Ryssland, kort i andra länder - framförallt USA).

“Portföljen är även cirka 11 procent nettokort i aktier, så det finns en beta-risk också. Med den här typen av riskprofil kommer portföljen att tjäna pengar i vissa scenarier och förlora pengar i andra, och fonden har haft en negativ utveckling de senaste tre åren främst till följd av att värdeaktier har utvecklats dåligt jämfört med tillväxtaktier”, skriver förvaltaren.

Sammanfattningsvis konstaterar han att portföljen och dess utveckling, trots att den varit negativ under den senaste tiden, är precis vad man kan förvänta sig till följd av urvalsprocessen.

“Medan portföljen kan förklaras så är vi medvetna om att det har varit en utmanande period för investerare och vi uppskattar er uthållighet. I det rådande klimatet så är det viktigt för oss att återupprätta vårt engagemang för att upprätthålla vår värdebetingade process och vårt outtröttliga arbete för att granska och utmana antaganden”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR