• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +7,0% 4kv, spår hökaktig Fed

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader belönade investerare med en fortsatt stark utveckling under det fjärde kvartalet. Centralbankernas expansiva penningpolitik var en viktig drivkraft bakom det muntra börshumöret.

Det skriver fondförvaltaren Charlie Thomas i en kvartalskommentar för aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth, som investerar i bolag vars verksamheter på olika sätt väntas dra nytta av det långsiktiga hållbara temat i samhället och affärslivet.

Sett till december noterade fonden en uppgång om 0,8 procent, samtidigt som jämförelseindex (FTSE ET100) steg 5,5 procent. Sett till helåret är fondens avkastning 32,7 procent, medan jämförelseindex noterar +36,9 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Ecology Growths utveckling +2,9 procent i december och sett till året som helhet steg fonden 37,6 procent.

ecology

Fondens utveckling i euro jämfört med FTSE ET100 (Källa: Jupiter AM)

Teslarusning fick jämförelseindex att springa iväg

Fonden hade en positiv avkastning sett till absoluta termer, men kunde inte hålla jämna steg med sitt jämförelseindex som gick starkt tack vare den häpnadsväckande avkastningen på 74 procent för Tesla, som även står för den största andelen i indexet och som inte finns med bland fondens innehav. Teslas aktie sköt i höjden efter att tredje kvartalsrapporten överraskande nog aviserade en positiv justerad vinst per aktie och ett uttalande från Elon Musk om planerad biltillverkning i Tyskland gav kursen ytterligare bränsle.

“Även om exkluderingen av Tesla har skadat fondens relativa utveckling så representerar aktien 13 procent av FTSE ET100, vilket återspeglar den betydande koncentrationen av tillgångar inom indexet och det är utan tvekan en ohälsosam exponering mot ett företag som har en svag balansräkning och som kämpar för att generera och upprätthålla likvider och vinster”, resonerar Charlie Thomas.

Med det sagt menar han dock att Teslas ambitioner med elbilar och batterier är positivt för marknaden som helhet då branschen måste ställa om sig snabbare än de kanske räknat med, vilket öppnar upp för spännande investeringsmöjligheter i andra bolag som kan gynnas av elbilarnas framfart.

“Fonden är exponerad mot ett antal bolag som gynnas av förändringarna inom bilsektorn, bland annat Infineon Technologies, Sensata Technologies och BorgWarner”, uppger förvaltaren.

Vad gäller handelskonflikten mellan USA och Kina så påpekar förvaltaren att de steg som togs mot ett avtal mellan parterna var positivt för fonden och speciellt för innehav såsom Alfa Laval och Atlas Copco.

“Verkstadsbolaget Atlas Copco fortsatte sin starka utveckling som setts tidigare under året och bolaget fortsatte att slå estimat tack vare en förbättrad produktmix och utökad efterfrågan från halvledarsektorn, trots en utbredd svaghet i den globala tillverkningsindustrin”, skriver Charlie Thomas.

“Kan inte utesluta kommande volatilitet”

Trots en positivare tongång kring flera av de tidigare makroekonomiska orosmolnen så påpekar Charlie Thomas att kommande kvartalsrapporterna blir mycket intressanta för att få en klarare bild över hur den underliggande ekonomin faktiskt mår.

“Vi kan inte utesluta kommande volatilitet för månaderna framöver, särskilt då Federal Reserve antas strama åt de senaste stimulanserna. Samtidigt kan volatilitet skapa möjligheter och vi fortsätter att se attraktiva värderingar inom våra sju hållbarhetsteman: cirkulär ekonomi, ren energi, rörlighet, vatten, miljötjänster, energieffektivitet och hållbart jordbruk, näring och hälsa”, avslutar Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR