• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Value: +8,7% 4kv, värdeinvesteringar på "generation low"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Value steg med 8,7 procent under det fjärde kvartalet 2019, vilket innebar att årsavkastningen landade på 10,9 procent. Fondens jämförelseindex (MSCI AC World) ökade under samma tidsperioder med 9,1 respektive 27,3 procent. Siffrorna gäller i fondens basvaluta amerikanska dollar.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondförvaltarna Ben Whitmore och Dermot Murphy.

“Globala aktiemarknader upplevde ett rally under det sista kvartalet till följd av framsteg mot ett fas ett-avtal i handelskriget mellan USA och Kina, vilket minskade oron kring den globala ekonomin, samt av ett tydligt resultat i det brittiska allmänna valet”, skriver förvaltarna.

De konstaterar vidare att värdeinvesteringar som stil inte förbättrade sig relativt tillväxtinvesteringar under kvartalet, men att de förra åtminstone gjorde bättre ifrån sig än under årets sju första månader.

TP ICAP främsta bidrag under kvartalet

Den största bidragsgivaren till fondens avkastning i det fjärde kvartalet kom från finansbolaget TP ICAP. Detta efter att bolaget kommit med resultat som visade att TP ICAP gynnats av en högre tradingaktivitet de senaste månaderna, i takt med att marknaden reagerade på handelsspänningar och brexit, enligt kommentaren. Andra kvartalsvinnare i portföljen inkluderade Anglo American, Ralph Lauren och Volkswagen.

Oklara framtidsutsikter för satellit-tv

Sämre gick det för mediebolaget Pearson, som tappade på börsen efter ett nedslående uttalande angående bolagets nordamerikanska affär, meddelar Ben Whitmore och Dermot Murphy, och lägger till att marknaden redan innan detta var pessimistiskt inställd till aktien.

“Sky Network Television Limited (Sky New Zealand) förblir väldigt lågt värderat och har ett nytt ledningsteam. De har säkrat sina nyckelrättigheter till innehåll för de kommande 5-7 åren. Förändringen vad gäller konsumentens preferens mot att föredra strömningstjänster före att titta via satellit har emellertid orsakat betydligt större osäkerhet kring framtida intjäning”, bedömer förvaltarna.

Comeback i sikte för värdeinvesteringar?

Ben Whitmore och Dermot Murphy noterar att värde som investeringsstil relativt tillväxt befinner sig på den lägsta nivån sett över en generation (generation low). Värdeinvesteringar i dag uppges vidare placera sig i den första percentilen mätt över trettio år och därmed vara så billiga de någonsin har varit.

“Så länge värde som investering inte har blivit ‘trasigt’ ger historien vid handen att det här kan vara en väldigt god ingångsnivå för stilen”, menar förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR