• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +5,2% 4kv, gjort plats för svensk verkstadsduo

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth steg med 5,2 procent i det fjärde kvartalet 2019, vilket innebar att fonden avkastade 29,3 procent under året. Motsvarande siffror för jämförelseindex (FTSE World Europe) var 5,9 respektive 26,9 procent (bägge i fondens basvaluta euro).

Det framgår av en kvartalskommentar från förvaltarparet Mark Nichols och Mark Heslop, som tog över rodret för Jupiter European Growth den 1 oktober 2019.

Europeiska aktier tog ytterligare kliv uppåt under kvartalet, trots att den ekonomiska aktiviteten i Europa förblev blek, konstaterar de. Som orsaker till uppgångarna nämns stabilisering av europeiska ekonomiska undersökningsdata, utsikterna kring ett fas ett-handelsavtal mellan USA och Kina (som sedermera blev undertecknat i januari), samt ökad klarhet kring Storbritanniens position gällande brexit, efter det konservativa Tories klara valseger i december.

Nya portföljen så gott som verkställd

Sedan de två förvaltarna tog över kontrollen av fonden har de ägnat sig åt att omforma portföljen för att bättre passa deras idéer och investeringsstil. Denna process uppges vid årsskiftet ha varit genomförd till cirka 90-98 procent.

“Gapet består av ett par existerande större positioner som vi skulle föredra vara lite mindre dominanta, och några nya innehav vi skulle vilja se var mer framträdande”, meddelar Mark Nichols och Mark Heslop. De lägger till att de är bekväma med portföljen och nu väntar på att marknaden ska erbjuda dem mer attraktiva lägen för att genomföra de sista nämnda förändringarna.

De mest notabla avyttringarna som genomfördes i kvartalet var Bayer, Carnival, Infineon Technologies, Mowi och Wirecard, enligt kommentaren. Samtidigt inkluderade de mest framträdande nya innehaven Altas Copco, Assa Abloy, Davide Campari Milano, IMCD, Kingspan, Legrand, Pernod Ricard och Sika.

Investerar inte utan hållbart differentierade affärsmodeller

Mark Nichols och Mark Heslop betonar att fondens röda tråd alltjämt är strukturella tillväxtmöjligheter, differentierade affärsmodeller med hållbara konkurrensfördelar samt koncentrerade positioner.

“För oss kommer hållbarheten i en differentierad affärsmodell som erbjuder hög avkastning först - vi investerar inte utan det. Anledningen är att vi menar att möjligheten att erhålla långsiktigt överlägsen avkastning främst kommer från det uthålliga karaktärsdraget hos de differentierade modeller vi har identifierat, och vilka den kortsiktiga aktiemarknaden ofta misslyckas med att uppskatta fullt ut”, skriver Mark Nichols och Mark Heslop.

Europa hem för många lyxvaruföretag

Förvaltarna tar upp kategorin lyxvaror i positiva ordalag, på temat produkter och tjänster som är eftertraktade över hela världen, och som ofta härstammar från företag i Frankrike och Italien. Många av fondens innehav har betydande intellektuellt kapital i form av varumärken, licenser och patent, och är framgångsrikt verksamma i den globala ekonomin, enligt förvaltarna. De pekar vidare på att Europa på grund av historiska omständigheter är hemmet för många av dessa företag, som har haft det enklare att uppnå fotfäste i andra delar av världen som ett resultat av de kulturella band som fortfarande kvarstår med tidigare handelspartners.

Mark Nichols och Mark Heslop meddelar att de är trygga med att deras detaljerade och grundliga process erbjuder investerare en möjlighet att ta del av att hitta och äga enastående företag, som genom sin förmåga att internt återinvestera sina kassaflöden till hållbart höga avkastningsnivåer, sannolikt kommer att leverera attraktiva tillväxttal.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR