Fonder: Blackrock lanserar obegränsad global aktiefond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondgiganten Blackrock har lanserat en obegränsad aktiefond som kommer investera i 20-30 bolag med “exceptionella” globala verksamheter, det skriver branschsajten Funds Europe.

För att inkluderas i portföljen måste företag ha en historik av en stark marknadspositionering, strukturella medvindar, hög avkastning och starka ledningsgrupper.

Fonden kommer förvaltas av Alister Hibbert och Michael Constantis som främst kommer rikta in sig på utvecklade marknader med en huvudsaklig inriktning mot USA och Europa.

“Den globala obegränsade aktiefonden strävar efter att maximera avkastningen genom globala bolag som är svåra att efterlikna med en hållbar inkomstkraft”, kommenterade Alister Hibbert enligt Funds Europe.

Enligt Blackrock kommer fonden att inta ett problembaserat tillvägagångssätt för ESG-uteslutning samt integrera ESG i investeringsprocessen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR