Fonder: Därför tror Anders Borg på Ryssland - Placera

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Anders Borg ser få risker för tillväxtmarknaderna de närmaste åren. De är bättre rustade än någonsin för ekonomisk kris, säger han i sin roll som rådgivare åt fondbolaget East Capital.

Det skriver fondredaktören Pär Ståhl i ett inlägg på investeringssajten Placera.

“Idag har vi en tillväxt runt 5 till 6 procent för ungefär 3 miljarder människor. En av de viktigaste drivkrafterna är att en stor del av befolkningen på tillväxtmarknaderna är på väg in i medelklassen. Konsumtionen ökar, tillväxten är stark, ekonomin transformeras och medellivslängden ökar”, säger Anders Borg.

Enligt Anders Borg är det inte heller någon kris på tillväxtmarknaderna när det kommer till stigande inflation och amerikanska räntehöjningar som leder till en starkare dollar, vilket leder till likviditetsproblem som skapar problem för de länder med stora bytesbalansunderskott och underskott i de offentliga finanserna (som historiskt skapat kriser i Asien, Latinamerika och Ryssland), då de är “i mycket bättre skick än tidigare”. Han påpekar att det i dagsläget nästan inte finns några länder på tillväxtmarknaden som har stora budgetunderskott eller bytesbalansunderskott - de lånar i dag kontrollerat på de internationella marknaderna.

Utöver detta påpekar han även att oljemarknaden är mer stabil:

“Oljemarknaden är stabilare nu när Aramco är börsnoterat. Det är högt värderat och Saudierna har inte råd att låta oljepriset sjunka för mycket. Samtidigt är USA idag en större oljeproducent än Saudiarabien, Iran och Libyen ihop. USA har fortsatt tillväxt inom shaleolja vilket sätter ett tak för oljepriset. Jag tror att kineserna som köper olja från Iran tillsammans med ryssarna ser till att Iran inte ställer till det för mycket. Idag har vi en oljemarknad i balans mellan utbud och efterfrågan, och ser en liten risk för produktionsstörningar”, säger Anders Borg.

“Vi har en värld där USA:s ekonomi utvecklas ganska bra, dollarn är inte någon rymdraket och vi ser inga stora ränteuppgångar. Oljemarknaden är stabil och inte minst ser det bra ut för bytesbalans och budgetar i tillväxtmarknadsländerna. Det skapar bra förutsättningar för ett till två riktigt bra börsår på tillväxtmarknaderna”, lägger han till.

Vad gäller Ryssland påpekar Anders Borg att landet är där Europa var på 1990-talet.

“Det är den sista ‘conversion traden’, räntenivån ska ner. Rysslands inflationen är två procent, de har en trovärdig centralbank, de senaste fem åren har man en stabil och rörlig växelkurs. Det betyder att vi kommer få se deflationseffekter och då sjunker den riskfria räntan som i sin tur ger tillväxt och påverkar aktievärderingen.”


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR