Fonder: Att tjäna pengar på hållbarhet i fokus 2020 - Johanna Kull

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Allt mer fokus för sparare och investerare under 2020 kommer ligga på hur man tjänar pengar på att investera hållbart och vilka risker det finns med att inte investera i bolag med höga ESG-betyg.

Det sade Johanna Kull, sparekonom på Avanza, i programmet Hållbarhetssnack.

Klimatet kommer fortsatt att dominera inom hållbarhetsvärlden tror hon och hon påpekar att banker som Avanza och andra aktörer troligtvis kommer ta fram verktyg under året som underlättar för sparare att göra hållbara val.

Att intresset för just Miljöfonder ökade med 20 gånger under 2019 jämfört med 2018 kallar Johanna Kull för “Greta-effekten”.

“Men det har också att göra med att körsbärsblommorna blommar i Kungsträdgården nu i januari, bränderna i Australien och så vidare. Sen så tror jag också att det är en effekt av att miljöfonderna har gått bra, de har levererat i nivå med globalfonderna de senaste åren, ofta till en lägre risk”, resonerar hon.

I en Sifo-undersökning som Avanza gjort framkommer det att 34 procent av de som väljer att spara hållbart tror att det kommer ge bäst avkastning på sikt.

“Det är väldigt intressant för det är det jag tror vi kommer ha lite fokus på under 2020 - att det kan generera en överavkastning att investera i hållbara bolag, medan bolag som inte har höga ESG-betyg innebär en ökad risk. Det innebär en ökad bolagsspecifik risk samt en ökad marknadsrisk att investera i specifika branscher såsom fossila industrin. Samtidigt kommer bolag med höga ESG-betyg vara attraktivare arbetsgivare, vilket gör att de genererar talanger och bättre personal och kan även ge en överavkastning på det viset”, sade sparekonomen.

Klicka här för att se hela intervjun.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR