Morningstar: Ovanligt stor skillnad mellan Sverigefonderna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiva förvaltare och småbolag spelade stor roll för Sverigefondernas avkastning under 2019. De bästa steg över 50 procent och de sämsta under 20 procent, medan indexfonderna steg drygt 30 procent.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en marknadskommentar.

2019 blev ett väldigt bra år för Sverigefonderna, det bästa på ett decennium. Inte sedan 2009, då Stockholmsbörsen återhämtade sig efter finanskrisen, har värdeökningen varit så stor. Och även skillnaden i avkastning mellan olika Sverigefonder överraskade, konstaterar han.

Förklaringen till detta menar han främst vara mycket högre avkastningen från aktier i småbolag, jämfört med de största börsbolagens aktier. De flesta småbolagsfonder steg över 40 procent och några över 50 procent. Bäst var SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk som steg 58,6 procent.

“Fonder som främst investerar i storbolag steg däremot i snitt “bara” 30 procent, de sämsta under 20 procent. En liknande avvikelse syntes 2015, då vanliga Sverigefonder steg i snitt drygt 10 procent, men många småbolagsfonder steg över 30 procent”, skriver han.

De föregående tre kalenderåren var skillnaderna mellan olika Sverigefonder i snitt bara hälften så stora. Både 2016 och 2017 steg Sverigefonderna i snitt knappt 10 procent och de flesta låg tätt ihop mellan 5 och 15 procent avkastning. 2018 föll snittfonden 5 procent och nästan ingen var över noll eller sämre än minus 10 procent.

Han lyfter även att skillnaderna mellan indexfonderna var ovanligt stora under 2019: Avanza Zero som är gratis men bara investerar i de 30 mest omsatta aktierna steg 30,6 procent, medan de fem bästa fonderna som speglar hela Stockholmsbörsen steg drygt 34 procent tack vare att deras index innehåller alla börsnoterade aktier, även småbolagen.

“Förklaringen är alltså precis som ovan att högre avkastning från småbolagens aktier fällde avgörandet, medan skillnader i avgifter hade mindre betydelse. Detta gäller även generellt, att effekten av skillnader i avgifter syns dåligt under enskilda år, men mycket tydligare under decennier”, skriver Jonas Lindmark.

En annan viktig förklaring förutom småbolagseffekten är enligt analyschefen matematisk, för när avkastningen i procent är väldigt hög så blir även spridningen räknat i procentenheter större, eftersom börsuppgången även förstorar skillnaderna. Eller med andra ord: när aktier blir mycket mer värda räknat i kronor så ökar även skillnaden i avkastning räknat i kronor.

“Ytterligare en förklaring till stora skillnader i avkastning är att aktiv förvaltning har haft större betydelse. Variationen i de aktiva förvaltarnas resultat syns bland de Sverigefonder som har 5-stjärnig Rating baserat på de senaste tio åren: Lannebo Sverige Plus steg bara 22 procent förra året, medan Spiltan Aktiefond Stabil steg 37 procent. Förvaltarnas val av aktier hade alltså ovanligt stor effekt”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR