Sharing Alpha: Bästa fondköparen om hur han väljer ut fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen där professionella fondköpare (fund selectors) från 74 länder betygsätter fonder och även kan bygga upp fiktiva portföljer, har rankat de bästa fondköparna för 2019.

En av de utvalda vinnarna var rådgivaren Daniel Rock från Hjerta, som därmed placerade sig bland de topp-tio procent bästa fondköparna av några tusen i förmågan att välja högpresterande fonder.

Betygsättningen grundas i fondköparens förmåga att förutse en fonds framtida utveckling relativt en jämförbar ETF. Fondköparen betygsätter sedan fonden mellan 1-5, där fondköparen bör ge ett högre betyg än 3 om förväntningen är att fonden kommer utvecklas bättre än ETF:en.

Med jämna mellanrum jämför Sharing Alpha hur fonden faktiskt har utvecklats och vilket betyg fondköparen har gett fonden, desto närmre fondköparen är det faktiska utfallet desto högre betyg delas ut. Vid slutet av året uppmärksammar Sharing Alpha de bästa betygsättarna och de som placerar sig bland topp tio procent får högsta betyg.

För att välja ut sina fonder kommenterar Daniel Rock att han använder sig av databaser såsom Sharing Alpha och Morningstar för att både kolla vad de andra 12.000 investeringsrådgivarna rekommenderar men även för att noggrant följa fonders olika tekniska mätetal för att se att en fonds fina utveckling exempelvis inte beror på att fonden tagit hög risk, nyligen bytt förvaltare eller helt enkelt bara har dålig avkastning jämfört med fondens jämförelseindex

“Jag träffar även regelbundet de förvaltare som sköter de fonder som jag är investerad i åt mina kunder. Jag talar också med andra förvaltare som jag har på min ‘observationslista’ varifrån jag kan välja en ny fond om jag väljer bort en av de fonder som jag för tillfället använder”, skriver han till Fonder Direkt.

Daniel Rock påpekar att han inte ser sig själv som bra på att välja ut enskilda aktier, men desto bättre på att hitta bra förvaltare.

“Trots detta så kan jag en del om enskilda bolag i och med att jag håller mig uppdaterad och läser mycket, därför kan jag uttrycka åsikter om en fondförvaltares innehav i exempelvis Swedbank om fonden kallar sig etiskt korrekt. Alla var medvetna om att Swedbank var utsatt för penningtvätt, vilket inte är etiskt korrekt att tillåta, och i ett sådant läge kan jag framföra min åsikt till en förvaltare att de borde exkludera bolaget från sin portfölj”, skriver han.

“Dessutom är det lätt att räkna ut att Swedbank tappar fokus när de har så stora problem, och mycket riktigt ägnade Swedbank både tid och energi åt att hitta en ny styrelse och sparka ledningen”, lägger han till.

För att till slut hamna bland de absolut bästa fondväljarna uppger Daniel Rock att han lagt ned många timmar på läsande, deltagit i internationella konferenser samt att han har ett brinnande intresse.

2019 går till historien som ett exceptionellt bra börsår, men Daniel Rock menar att det inte är något som påverkar svårigheten med att betygsätta fonder framöver.

Ett område som han ser som extra spännande och som han uppger att han är mycket engagerad i är “Impact Investing”.

“Tidigare investerade man i Miljöfonder för att exkludera aktier med knytning till bland annat tobak- och vapenindustrin och man var beredd att acceptera en lägre avkastning för det. Impact Investing, alltså fonder som investerar i bolag som vill förändra samhälle och miljö, kan man säga är Miljöfonder 2.0, men ger betydligt bättre avkastning och man hjälper till att återställa vår planet! Det är helt enkelt det bästa av båda världar”, skriver Daniel Rock.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR