Fonder: Aktiefond som kräver könsbalans i bolagsledningar lanseras

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Alfakraft lanserade på fredagen, tillsammans med Tuva Palm, aktiefonden She Invest som fokuserar helt på börsbolag med könsbalans.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fonden har funnits i det dolda för marknaden sedan maj och rankas som nr 17 av 237 svenska fonder av morningstar, framkommer det.

“She Invest är en aktivistfond som kommer att hanteras mer som en PE- än en aktiefond, där Tuva och hennes team tillsätter kvinnor i styrelsen på de bolag som de investerar tungt i. She Invest finns nu via Avanza, Nordnet och Nord fondkommission”, heter det.

För att fonden ska investera i ett bolag måste det uppfylla minst två av dessa tre krav: bolaget ska ha en kvinnlig verkställande direktör eller styrelseordförande, ha minst 40 procent kvinnor i styrelsen eller ha minst 40 procent kvinnor i ledningsgruppen.

Fonden kommer ledas av Tuva Palm, som har flera ledande positioner i bolag såsom Klarna, Nordnet och Oracle i bagaget.

“Målet med She Invest är både att påverka och att skapa långsiktig lönsam tillväxt. Vi kan tillväxt och vill aktivt påverka våra portföljbolag mot hållbar tillväxt. Vi ser oss som en aktivistfond eller PE-fond snarare än en vanlig aktiefond, där vårt engagemang och vår expertis blir en tillgång för företagen vi investerar i. Vi kommer tillsätta styrelseledamöter, och aktivt stötta dem i sitt arbete, samt jobba aktivt med bolagen för att uppnå långsiktig och hållbar tillväxt”, kommenterar Tuva Palm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR