Placera: Adderat Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv i modellportfölj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera passar på att bredda fondportföljen inför februari och portföljen består nu av elva fonder, efter Aktie-Ansvar Saxxum Aktivs intåg.

Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl i sin genomgång “Elva köpvärda fonder i februari”.

“Fonden blir ett bra och tydligt komplement i riskklassen medelriskfonder. De två aktivt förvaltade blandfonderna som jag valt, investerar i huvudsak i aktier och obligationer i Sverige och viss del Norden”, skriver Pär Ståhl.

Fonden har möjlighet att handla i flera tillgångsslag, inte bara aktier. Pär Ståhl förklarar att den investerar i råvaror, obligationer och valutor med ett väldigt flexibelt mandat, vilket innebär att i teorin kan fonden ha noll upp till 100 procent aktier.

“Det som är extra spännande med Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är den har intressanta riskegenskaper som passar bra som diversifieringskomponenter i en portfölj, och därmed minskar den sammanlagda portföljrisken. Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bra på en osäker marknad”, resonerar han.

Nedan Placeras modellportfölj inför februari:

Fond Risknivå
Swedbank Robur Östeuropa Högst
MS INVF Asia Opportunities Högst
PriorNilsson Realinvest Högre
Spiltan Aktiefond Stabil Högre
Fidelity European Dynamic Growth Högre
MS INVF Global Opportunity Högre
Sensor Sverige Select Medel
Carnegie Strategifond Medel
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv Medel
Spiltan Räntefond Sverige Låg
IKC Avkastningsfond Låg

Klicka här för att läsa mer om hur Pär Ståhl resonerar om fondvalen och marknaden i stort.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR