Fonder: Rekordår för hållbara europeiska fonder 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hållbara fonder noterade rekordinflöden under 2019, drivet av ett ökat ESG-intresse bland investerare.

Det framgår av en analys från Morningstar, avseende fondflöden i Europa.

Totalt letade sig 120 miljarder euro till hållbara europeiska fonder under året, vilket var en rekordsumma. Endast under det fjärde kvartalet flödade 47,3 miljarder dollar in i fonderna. Det totala förvaltade kapitalet landade på 668 miljarder, en ökning med 56 procent jämfört med 2018.

Ännu en bidragande faktor till det ökade inflödet som Morningstar tar upp är att utbudet av hållbara fonder ökade markant, av 360 nya fonder hade totalt 50 ett uttryckligt klimatorienterat mandat, vilket innebar att det totala antalet hållbara europeiska fonder steg till 2.405.

h l

Inflöden i europeiska hållbara fonder kvartalsvis. Blå visar flöden för aktiva fonder och gröna passiva fondflöden. (Källa: Morningstar)

De fonder som toppade fondflödeslistan under det fjärde kvartalet 2019 bestod av en blandning av aktivt förvaltade, passivt förvaltade samt ETF:er. I topplistan placerade sig två Aviva-fonder samt SPP Global Plus och Nordea 1- Global Climate and Environment.

h l2

Fonderna med störst nettoinflöden fjärde kvartalet 2019 (Källa: Morningstar)

Bland fonderna med störst nettoutflöden intog SPP Aktiefond Global topposition, som noterade nettouttag på 637 miljoner euro. Här återfanns även två Handelsbanken-fonder, Handelsbanken Sverigefond Index samt Handelsbanken Kortränta. Med 219 miljoner euro i uttag placerade sig även SEB Företagsobligationsfond Hållbar på förlorarlistan.

h l3

Fonderna med störst nettouttag fjärde kvartalet 2019 (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR