PPM: "Om inget brott begåtts - behöver fondtorget förändras?"-Claes Folkmar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I fredags friade tingsrätten de ledande befattningshavarna i PPM-bolaget Allra, vilket visar att besluten bakom den radikala förändringen av premiepensionssystemet, PPM, bygger på felaktiga slutsatser.

Det skriver Claes Folkmar i en krönika på Realtid.

“Den färska domen i Allrarättegången visar att det finns stort behov av en oberoende haverikommission som granskar statens aggressiva agerande kring premiepensionssystemet som kan kosta skattebetalarna miljardbelopp. Oskyldiga fondförvaltare och många sparare är offren”, skriver han.

Premiepensionsreformen, där steg ett redan införts och steg två väntas infrias vid årsskiftet för att undvika liknande framtida lurendrejerier, menar han bygger på att staten har utgått från att Allras ledningsgrupp skott sig ekonomiskt på sina fondsparare. Att sedan domen friar de inblandade personerna helt menar han blir kontroversiellt.

“Domen ger även fondbranschen ny och betydligt potentare ammunition i kritiken mot det nya, men ännu inte lanserade, statligt upphandlade fondtorget för PPM. Om inget brott begåtts varför ska ett välfungerande system ändras?”, resonerar han.

Förutom ammunition för fondbranschen påpekar han att Allraindividerna fått sina livs verk saboterade av staten.

Allra var på väg mot aktiemarknaden 2017, vilket sannolikt skulle ha gjort grundaren Alexander Ernstberger till miljardär. I mars samma år beslutade ledningsgruppen hos Pensionsmyndigheten att kasta ut bolagets fonder från premiepensionssystemet, ett dödligt slag för ett bolag som var helt beroende av premiepensionssparare. På hösten häktades Ernstberger för trolöshet mot huvudman då Pensionsmyndigheten hävdade att pensionsbolaget haft som strategi att “använda fondspararna pengar för att berika ägarna”.

“Den friande domen i tingsrätten öppnar därför för mycket stora skadeståndskrav. Framför allt för förmöghetsförluster men även häktningstiden för de inblandade. Notan kommer skattebetalarna, som vanligt, stå för. Hur mycket återstår att se, men det handlar utan tvekan om miljardbelopp”, skriver Claes Folkmar.

Enligt honom är de problem som funnits i premiepensionssystemet i mångt och mycket redan åtgärdade genom det första steget i reformen, bland annat har telefonförsäljning förbjudits.

“De nya lagkrav som bland annat gäller storleken på förvaltad volym och historik var en direkt följd av brottsutredningen mot Allra och har drabbat många oskyldiga och duktiga fondförvaltare, liksom de sparare som valt deras fonder. Dessa fonder, och fler kommer det bli när det upphandlade systemet blir verklighet, har inte kvalificerat sig för det nya systemet oavsett om de levererat fin avkastning eller inte”, skriver Claes Folkmar.

Han menar att hela historien kring myndigheternas agerande mot Allra framstår som en total styrnings- och ledningskatastrof, men utan all form av personligt ansvar.

“Utredningen mot Allra och omstöpningen av premiepensionssystemet är så illa skött att en oberoende haverikommission bestående av ekonomer och jurister bör tillsättas av civilsamhället utan politisk inblandning”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR