Fonder: Fonderna som drabbats hårdast av virusskräcken

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Coronavirusskräcken har fått fonder med exponering mot Asien och råvaror att falla tungt. Men även Norgefonder har drabbats hårt av det fallande oljepriset, det skriver tidningen Privata Affärer.

“Den pågående spridningen av coronaviruset har skapat ett volatilt marknadsklimat, inte bara i Kina. Kraftiga nedgångar på råvarumarknaden med bland annat ett fallande oljepris har drabbat råvarufonder som är en av de fondkategorier som gått sämst under januari”, framkommer det och tidningen lyfter fram Handelsbanken Råvarufond respektive SEB Råvaror Indexfond, som tappat 8,3 respektive 6,3 procent sedan årsskiftet.

“Men ett lägre oljepris har förstås också påverkat vårt västra grannland Norge. Alla bolag i olje- och oljeservicesektorerna på Oslobörsen har en klar uppförsbacke, vilket visas av att respektive index backar under månaden”, heter det.

Energiindexet OSLO OBX Energy, där bland annat oljebolag ingår, har minskat kraftigt, -7,5 procent hittills i år. Ännu tyngre har det gått för oljeservicenäringen vars index Oslo OBX Oil Service tappat ännu mer, -10,90 procent i år.

“När Kina har ekonomiska problem slår det hårt mot Oslobörsen. Skälet är att bolagen på börsen i Oslo har stor exponering mot råvaror, som olja och aluminium. Kina är som bekant en av världens största importörer av de här råvarorna, vilket gör Norge extra sårbart när världen fruktar ekonomisk nedgång i Kina, säger Mads Johannesen, investeringsekonom på Nordnet Norge, till Privata Affärer.

Oron för coronaviruset har resulterat i sänkt oljepris under de senaste veckorna. Ett fat brentolja kostade cirka 67 dollar vid inledningen av året, men såldes för strax under 56 dollar under måndagen.

“Oljepriset är under stark press och har den senaste månaden fallit 15 procent. Equinor, som är Norges klart största bolag, är också ned över 6 procent i januari, vilket bidrar till att indexen totalt sett har tappat under månaden”, förklarar Mads Johannesen.

Norska fonder som uppges ha tappat mark under inledning av året är DNB SMB, ned 5,6 procent, samt Odin Norge, som båda har en exponering mot oljesektorn.

Mads Johannesen menar dock att om oron i Kina fortsätter kommer ytterligare en norsk sektor att drabbas hårt, laxsektorn. Just laxsektorn uppger han har blivit mycket stor på Oslobörsen under de senaste fem åren, som är på väg att drabbas ekonomiskt eftersom Kina är en stor importör av norsk fisk.

“Om coronaviruset skulle spridas ytterligare och smittan utsträckas i tid, kommer även laxbolagen att märka det på sin intjäning”, säger han.

Privata Affärer listar även de fonder som gått bäst under januari och illustrerar hur Tech-fonderna sopade banan med övriga fondkategorier i januari. Bland de svenska techfonderna ligger Swedbank Robur Technology högt liksom Lannebo Teknik.

Tabellerna nedan visar de bästa 10 fonderna under januari (översta tabellen) respektive de 10 sämsta fonderna under månaden, enligt statistik från Morningstar.

Fond Utveckling i år (%)
Thematica - Future Mobility Retl SEK Acc 11,7
MS INVF US Growth A 11,3
Morgan Stanley INVF US Advante UL 10,8
Nordea 1 - Long Duration US Bd BP SEK 10,7
MS INVF US Advantage A 10,3
JPM US Technology A (dist) USD 9,6
Alger Dynamic Opportunities A US 9,5
Invesco Global Focus Eq A USD Acc 9,5
BGF World Technology A2 9,5
Swedbank Robur Technology A SEK 8,9
Fond Utveckling i år (%)
Franklin Natural Resources A(acc)USD -9,9
Schroder ISF Global Energy A Acc USD -9,5
Jupiter Global Absolute Rt L SEK HSC Acc -8,3
Handelsbanken Råvarufond A1 SEK -8,3
ProxyPetroleum Energy A SEK -7,1
Allianz Thailand Equity A EUR -6,8
Vontobel Commodity H Hedged SEK -6,7
Fidelity China Focus A-Dis-USD -6,7
SEB Råvaror Indexfond -6,3
HSBC GIF Thai Equity AC -6,2

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR