• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest: Småbolag kortsiktigt överköpta - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Summeringen av börsåret 2019 är i full gång och det kan konstateras att de flesta marknaderna bjöd investerare på rejäla uppgångar. Fonder Direkt har fått en pratstund med Danske Invests småbolagsförvaltare Petter Löfqvist om året som gått och hur han ser på dagens aktiemarknad.

“Rent generellt kan man konstatera att det har varit ett galet år på Stockholmsbörsen, där småbolagen slutade upp 42 procent, vilket var 7 procent bättre än storbolagen. Småbolagen har därmed slagit de stora bolagen 14 av de senaste 18 åren”, säger Petter Löfqvist till Fonder Direkt.

petter

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

Danske Invest Sverige Småbolag lanserades i slutet av augusti 2018, vilket innebär att den under sin korta levnadstid blivit bekant med såväl ordentliga börstapp, fjärde kvartalet 2018, som en extrem börsuppgång under 2019.

“Fördelen med att marknaden gick ned just när vi lanserade fonden var att vi var så pass små att vi hade flexibiliteten att kunna ställa om portföljen ganska snabbt utefter det nya marknadsklimatet”, beskriver förvaltaren.

Multipelexpansion en kortsiktig risk

Trots en ganska svag makrobild under året har börsen alltså levererat en rejäl avkastning, något som han hänför till den låga räntemiljön som skapat en situation där det inte finns några andra alternativ för investerare att hitta avkastning än att vända sig till börsmarknaderna.

“För att få någon typ av avkastning i detta klimat är det tydligt att aktiemarknaden är det enda stället att vara på”, konstaterar Petter Löfqvist.

“Det här har gett en rejäl multipelexpansion och skillnaden mellan bolag som är dyra och billiga har aldrig varit såhär stor, vi har en väldigt speciell situation på börsen för tillfället”, fortsätter han.

Att flera småbolag därmed värderas till en premie mot storbolagen är något som Petter Löfqvist ser som en kortsiktig risk för sektorn. Däremot på längre sikt är han inte speciellt orolig, då han menar att småbolag, historiskt sett, har vuxit sina vinster betydligt snabbare än större bolag.

“Just förutsättningen för små bolag att växa snabbare än större bolag har inte förändrats då det finns en strukturell tillväxt för vissa småbolag som är väldigt spännande och som inte påverkas av konjunkturell tillväxt”, förklarar han.

Spår spännande år för Concentric, Chemometec och Biogaia

Tre av fondens innehav som han tror kommer ha ett extra spännande år framför sig är Concentric, danska Chemometec och Biogaia.

Fordonsunderleverantören Concentric, som levererar flödespumpar för kylning och bränsleförsörjning av dieselmotorer, ser förvaltaren en spännande framtid för.

“Concentric är ett fantastiskt välskött bolag med en bra finansiell historik där man lyckats öka marginalerna såväl som avkastningen på kapitalet de senaste åren. Bolaget gynnas av elektrifieringen av lastbilar och bussar - att sätta in stora batterier och elmotorer i tunga fordon kräver mycket kylning. Värdepotentialen är stor, bolaget har exempelvis kommunicerat att de ser 12-14 gånger högre värde för Concentrics produkter i en eldriven buss än jämfört med en traditionell dieseldriven buss”, skildrar Petter Löfqvist.

Chemometec, som utvecklar produkter för blodanalys, tycker han är spännande då bolaget lyckats ta sig in på området immunterapi inom cancer och Chemometecs produkter är en del av behandlingsproceduren av många av de immunterapier som kommer in på marknaden framöver.

“Det här kan bli jättestort för Chemometec. De säljer förbrukningsvaror med fantastiska marginaler så det kommer bli väldigt spännande att följa deras resa”, konstaterar han.

Vad gäller probiotikabolaget Biogaia lyfter han att bolaget verkar i en marknad som globalt förväntas växa 7-8 procent, där tillväxten är särskilt stor i Asien där Biogaia har en närvaro och “växer väldigt fint”.

“Bolaget har under 2018 och 2019 drabbats finansiellt för att man förlorade Nestlé som var en stor kund, vilket påverkat jämförelsesiffrorna. Men underliggande växer bolaget bra och nu när förlusten av Nestlé kontraktet försvinner från de kvartalsvisa jämförelsesiffrorna så tror jag att 2020 kommer bli ett väldigt spännande år för bolaget tillväxtmässigt”, säger Petter Löfqvist.

Tror börsen står på plus vid årsskiftet

Ett sådant unikt börsklimat som vi skådat den senaste tiden gör det extra svårt att förutspå vad som komma skall, och orosmoln som kan synas vid börshorisonten är bland annat handelskonflikten mellan USA och Kina, brexit, svenska kronrörelsen och konjunkturläget.

Att vi kommer möta ännu ett börsår med 42-procentig avkastning för småbolagen är något som Petter Löfqvist ser som högst osannolikt, men att det blir en positiv avkastning ser han fortfarande som troligt till följd av lågräntemiljön samt presidentvalet i USA.

“På kort sikt anser vi att marknaden är lite överköpt så vi är lite försiktiga på kortare sikt, men långsiktigt positiva”, avslutar Petter Löfqvist.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR