• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: -0,2% i jan, överprestation fjärde raka månaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence backade med 0,2 procent i januari i sin basvaluta dollar, samtidigt som fondens jämförelseindex (100% MSCI World NR USD) retirerade 0,6 procent. Översatt till svenska kronor innebär det +2,7 procent för fonden och +2,3 procent för jämförelseindex, detta då dollarn förstärktes mot kronan under månaden.

ai

Utveckling för ODDO BHF Artificial Intelligence samt jämförelseindex sedan fondens första publicerade nettoandelsvärde den 29 mars 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi konstaterar i en månadsrapport att fonden överpresterade sitt jämförelseindex i januari, samtidigt som den absoluta avkastningsrörelsen var begränsad.

Månadens första halva uppges ha genererat en positiv avkastning för fonden, vilket innebar att effekten av kursnedgångarna under den senare delen av januari, då coronaviruset satte slag i världens aktiemarknader, i stort sett neutraliserades.

“Månaden var den fjärde raka av överprestation. Denna relativa överavkastning drevs i januari av ett flertal faktorer, inklusive vissa av våra investeringar i försvarssektorn, vilken fick stöd från såväl M&A-aktivitet som starka kvartalsresultat. Även vår exponering mot den amerikanska teknologisektorn, som har haft en utmärkt start på året, bidrog till överprestationen”, skriver Brice Prunas och Maxence Radjabi.

Vissa portföljinnehav med exponering mot 5G tyngde dock fondens utveckling, enligt rapporten, och detta trots starka resultat. Den förklaring som förvaltarna ger till utvecklingen är att det var fråga om vinsthemtagningar inom sektorn under månaden, efter branta kursstegringar 2019.

Per den sista januari innehöll ODDO BHF Artificial Intelligence 60 aktier, med en relativt låg koncentration av kapitalet bland de fem största innehaven. Dessa var Verint Systems, Arista Networks, ST Microelectronics, Skywork Solutions samt Bae Systems, och hade en sammantagen portföljvikt om 8,7 procent.

ai2

På sektornivå har fonden har sina två klart största exponeringar mot halvledarindustrin samt mjukvara & tjänster. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR