PPM: "Allra-domen säger: Sälj dina fonder" - Jonas Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sälj dina hedgefonder, och allt fondsparande som inte skyddas av ett värdefullt varumärke. Kanske är du skyddad om fondbolaget ägs av förvaltarna själva. Men nu är det fritt fram för fondbolag att mjölka dina fonder på extra pengar, det är slutsatsen av tingsrättens frikännande av Allras ledning.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en krönika.

Fredag 31 januari kom tingsrättens dom i åtalet mot de fyra i Allras ledning. Jonas Lindmark menar att om domen står sig i hovrätten skulle det betyda att han aldrig mer kan skriva positivt om en svensk fond som tillhör ett litet fondbolag - risken för trolöshet skulle bli för stor.

“Trots att fondförvaltare normalt köper värdepapper direkt på marknaden eller av storbanker, inte via mellanhänder som Oak Capital, är det bevisat att Oak Capital 2012 köpte värdepapper för ungefär 260 miljoner kronor och sålde dem vidare för ungefär 430 miljoner till PPM-fonder som förvaltades av Allra, tidigare Svensk Fondservice”, skriver Jonas Lindmark.

Han skriver att det även är bevisat att arvodet på 170 miljoner var villkorad i avtal som sa att Allra-grundarna skulle få sälja aktier i Svensk Fondservice till Oak Capital för 100 miljoner kronor, vilket enligt åtalet är en muta.

“Om tingsrättens dom står sig i hovrätten och Allras ledning inte heller senare blir fälld för något liknande brott, då betyder det fritt fram för andra fondförvaltare att göra motsvarande transaktion. Ingen, varken Pensionsmyndigheten eller någon annan, kommer rimligen i framtiden polisanmäla liknande mjölkningar av fonder, för redan efter tingsrättens dom är advokatkostnaderna som Pensionsmyndighet måste betala sammanlagt 30 miljoner kronor”, konstaterar han.

Enligt Jonas Lindmark är signalen redan nu tydlig: Inte ens 170 miljoner extra betalt är för mycket, kör på, mjölka era fonder på extra cash så mycket ni har lust. Fondsparare kan inte längre förvänta sig att fondförvaltare ska bli avskräckta av att dömas för trolöshet mot huvudman, eller av fondlagens krav att fonder ska förvaltas för andelsägarnas gemensamma bästa.

“Tvärtom är det nu väldigt frestande för förvaltare och fondbolag att sko sig extra. Och massor av nya mellanhänder ser förstås den nya chansen, att kontakta fondernas förvaltare och erbjuda enorma extra inkomster från affärsförslag som liknar det Oak Capital erbjöd 2012”, menar han.

Samtidigt påpekar han att de flesta fondförvaltare som han själv träffat upplever han som ovanligt hederliga och noga med att följa alla regler. Detta är dock något som inte spelar så stor roll för vanliga svenska fondsparare menar han: varför ska de lita på anonyma tjänstemän de aldrig har träffat när de uppenbarligen kan plocka ut 170 miljoner kronor extra utan att det ens är olagligt?

“Ett svar är att många av fondförvaltarna fortfarande riskerar att förlora jobbet, för även om förvaltaren inte riskerat att bli dömd så verkar det ändå troligt att fondbolagens ägare vill försöka behålla sina kunder och därför kommer att avskeda förvaltare som upptäcks ha tjänat extra pengar genom affärer vid sidan om”, skildrar han.

Men han påpekar att det eventuellt spelar mindre roll för en förvaltare att förlora jobbet om de redan har tjänat 170 miljoner.

Jonas Lindmark uppmanar därmed sparare att sälja fonder med innehav som man inte förstår, hålla sig till rena aktiefonder och räntefonder där även en amatör kan se i listan med innehav att inga konstiga derivat ingår.

Han frågar sig varför en privatperson ska lita på fristående fondbolag över huvud taget och om PPM-spararna med Pensionsmyndigheten i ryggen inte lyckas få tillbaka en enda krona av de 170 miljoner kronor som Oak Capital tog betalt, vem skyddar då en vanlig småsparare?

“För den svenska fondbranschen återstår att hoppas att hovrätten tar hjälp av mer sakkunskap. Eller att åklagaren lyckas bättre med att nå fällande domar när det gäller till exempel anklagelserna att 138 miljoner togs ur Allra-fonder 2015 via DS Platforms på Malta, eller de extra kostnader på 195 miljoner för fondspararna som uppstod i Allras dotterbolag i Dubai 2015 och 2016”, avslutar Jonas Lindmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR