• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: -3,4% i jan, oväntat dramatisk månad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Decenniet inleddes med god riskvilja, men då en av världens största ekonomier försattes i beredskapsläge till följd av virusutbrottet med oundvikliga negativa effekter för den, åtminstone kortsiktiga, tillväxten minskades riskvilligheten kraftigt hos investerarna.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i januari anges till -3,4 procent (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Gällande fondens innehav konstaterar förvaltaren att informationsteknologi var den enda sektor som bidrog positivt medan innehaven i sällanköpsvaror och energi var de som uppvisade de största nedgångarna.

Såväl fondens långa som korta positioner belastade utvecklingen med 1,8 respektive 1,6 procent räknat i kronor.

Bäst avkastningsbidrag under januari fick fonden från NortonLifeLock och IBM medan de sämsta blev Tesla och Chevron.

Cybersäkerhetsbolaget NortonLifeLock har specialiserat sig på digital säkerhet för konsumenter (till exempel antivirusprogram och skydd mot identitetsstöld) efter avyttrandet av sitt företagssegment till halvledartillverkaren Broadcom förra året, förklarar Staffan Knafve.

“Överskottet från försäljningen delades sedan ut till aktieägarna i form av en speciell utdelning. Under det senaste kvartalet steg aktien i takt med techsektorn som helhet men med en värdering som fortfarande kan betraktas som låg med ett PE tal runt 11”, skriver han.

Han påpekar även att med ett börsvärde på drygt 17 miljarder dollar har NortonLifeLock dessutom pekats ut som en uppköpskandidat för bland annat Intels McAfee och ett par Private Equity-bolag (TPG och Thoma Bravo) vilket också kan ha lett till ett ökat intresse hos investerarna.

En annan position som kom att bidra positivt till fondutvecklingen i januari uppges vara den amerikanska IT-jätten IBM. Aktien steg efter en stark kvartalsrapport där bolaget bland annat överträffade förväntningarna med stigande intäkter för första gången på fem kvartal, bättre vinst, och höjd vinstprognos. Noterbart var också att IBM:s kanske mest intressanta segment “Moln och Kognitiv Mjukvara” växer fortare än väntat och nu står för en tredjedel av bolagets försäljning.

Kortposition i Tesla fortsatt sänke

Fondens korta position i amerikanska elbilstillverkaren Tesla fortsatte att tynga portföljen och var den aktie som belastade fondens utveckling mest under januari.

“Aktien steg 86 procent under årets första månad och fick bolaget att nå ett börsvärde som nu är större än Volkswagen-gruppen. Tesla, som lovar att sälja en halv miljon bilar i år, är därmed (i börsvärde mätt) världens näst största biltillverkare”, skildrar förvaltaren.

Han påpekar att aktien tog fart efter att bolaget uppvisat vinst två kvartalsrapporter i rad och Panasonic, som gör Teslas batterier, kunde dessutom vid årsskiftet meddela att även deras verksamhet börjat bli vinstdrivande.

“Investerarnas blickar är nu vända mot Teslas expansion i Kina och tycks inte, till skillnad från andra Kinaexponerade företag, påverkas av oron kring coronavirusutbrottet”, skriver Staffan Knafve.

En annan negativ bidragsgivare under månaden var enligt förvaltaren energibolaget Chevron. Aktien menar han föll i tandem med energisektorn som helhet. Sektorn hade fått en skjuts i samband med höjda oljepriser till följd av den eskalerade konflikten mellan USA, Iran och Irak vid årsskiftet.

“Sedan dess har dock oljepriset kommit tillbaka ner och sjönk ytterligare i samband med virusutbrottet i Kina. Bolaget avslutade dessutom månaden med en svag rapport där omfattande avskrivningar från skiffergasproduktionen vände kvartalets resultat till förlust”, framkommer det.

Oväntat dramatisk inledning på 2020

“Inledningen på 2020 har således blivit oväntat dramatisk. Inte bara för att den kinesiska influensaepidemin kan hota den förväntade tillväxten globalt, utan också för att skillnaden i kursutveckling mellan sektorer medfört att tillväxtbolag fortsätter att vidga det redan stora värderingsgapet mot andra branscher”, beskriver förvaltaren.

Han påpekar även att Tesla, vars kurs i det närmaste fördubblats i år, var en av de mest omsatta aktierna sett till alla kategorier i januari säger en del om klimatet.

I det korta perspektivet förväntar han sig att nyhetsflödet kring Coronaviruset kommer att vara centralt och han lyfter hur de kvartalsrapporter som kommit sedan utbrottet nästan undantagslöst innehållit ett avsnitt om den osäkerhet som finns angående efterfrågan i det första kvartalet.

“Bortsett från detta har rapporterna avseende det fjärde kvartalet 2019 och utsikterna för 2020 som hittills kommit in överlag varit bra eller bättre än förväntat. Om detta fortsätter finns förutsättningar att året kommer att kunna bli ett bra år avseende vinstutvecklingen”, skriver han.

Trots detta bortser Staffan Knafve inte från det faktum att orosmoment såsom osäkerheten inför det amerikanska presidentvalet eller Storbritanniens handelsförhandlingar kan komma tillbaka och avgörande för den fortsatta börsutvecklingen blir investerarnas inställning till risk.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR