• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: +0,26% i jan, händelserik månad med flera transaktioner

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den starka trenden från avslutningen av 2019 fortsatte in i januari och efterfrågan understöddes av fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder och en allmänt tilltagande riskaptit. I primärmarknaden var det hög aktivitet med många transaktioner, varav de flesta möttes med stort intresse och var övertecknade flera gånger om.

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för räntefonden Coeli likviditetsstrategi (R SEK) för januari. Värdet på fonden steg 0,26 procent under månaden, medan dess jämförelseindex OMRX T-Bill backade 0,05 procent.

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

En av månadens större positiva bidragsgivare var konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer med förfall 2022 handlades upp ett par procent.

“Nämnda obligation har länge varit mycket lågt värderad i relation till bolagets obligationer med kortare löptid. Värderingsgapet har nu minskat något men är fortsatt, enligt vår mening, för stort och 2022-obligationen bör därför fortsätta att stärkas i pris”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Även efterställda obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden gav ett betydande avkastningsbidrag.

Bolaget var enligt förvaltarduon aktiva i primärmarknaden och emitterade under månaden både seniora och efterställda obligationer.

“Emissionen av efterställda obligationer var övertecknad mer än fem gånger vilket resulterade i en för bolaget mycket attraktiv prissättning”, heter det.

Även laxuppfödaren Mowi, tidigare Marine Harvest, var i marknaden och emitterade nya femåriga obligationer. Fonden deltog i emissionen och valde samtidigt att avyttra delar av de obligationer med förfall 2023 som fanns i portföljen sedan tidigare.

På nedsidan nämner förvaltarna Melin Group vars obligationer backade ytterligare efter att en utredning lagt fram ett förslag om lägre inkassoavgifter i Norge.

Under månaden genomförde fonden nyinvesteringar i obligationer från spelutvecklaren Stillfront och det norska rederiet Klaveness Combination Carriers. Läkemedelsbolaget Orexo avyttrades då obligationen enligt förvaltarduon var fullvärderad. Därtill avyttrades även obligationer från Hemfosa efter att bolaget nu fullt kontrolleras av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Stibor 3-månader noterades på 0,19 procent, vilket är en liten uppgång, noterbart är att 3-månaders räntan noterades på 0,02 procent så sent som i mitten av december. Den svenska 10-åriga statsobligationen som avslutade året på 0,14 procent har under januari åter sjunkit under 0 och noterades på -0,04 procent den 31 januari, noterar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR