• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,64% i januari, hög aktivitet primärmarknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den starka trenden från slutet av 2019 fortsatte in i 2020 och det var en hög aktivitet i primärmarknaden med många transaktioner, varav de flesta möttes med stort intresse och övertecknades flera gånger om.

Det skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar, där de meddelar att räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond inledde året med en uppgång om 0,64 procent i januari.

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondens bästa avkastningsbidrag i januari kom från konsumentkreditbolaget 4Finance, vars obligationer med förfall 2022 handlades upp ett par procent. Obligationen har enligt förvaltarna länge varit mycket lågt värderad i relation till bolagets obligationer med kortare löptid. Värderingsgapet menar de nu ha minskat något men är fortsatt för stort och 2022-obligationen tror de därför kommer fortsätta att stärkas i pris.

Ett annat portföljinnehav som utvecklades väl under månaden var efterställda obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Förvaltarna meddelar att bolaget var aktivt i primärmarknaden och emitterade både seniora och efterställda obligationer under månaden. Emissionen av efterställda obligationer var övertecknad mer än fem gånger vilket resulterade i en för bolaget mycket attraktiv prissättning.

“Laxuppfödaren Mowi, tidigare Marine Harvest, var i marknaden och emitterade nya femåriga obligationer. Fonden deltog i emissionen och valde samtidigt att avyttra de obligationer med förfall 2023 som fanns i portföljen sedan tidigare. Prissättningen av de nya obligationerna blev tightare än vad som initialt guidades vilket medförde att 2023-obligationen handlades upp markant”, tillägger förvaltarduon.

Bland innehav med negativ portföljeffekt i januari nämns Lithium, tidigare Lebara, där en rekonstruktion nu är fullt genomfört och fonden har mottagit två nya obligationer med förfall 2025 respektive 2026 som ersätter den ursprungliga obligationen.

Vad gäller portföljtransaktioner framkommer det att fonden genomförde nyinvesteringar i obligationer från spelutvecklaren Stillfront och det norska rederiet Klaveness Combination Carriers.

“Läkemedelsbolaget Orexo lämnade portföljen då obligationen ansågs vara fullvärderad. Därtill genomfördes byten av obligationer från fastighetsbolagen Sagax och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med förlängda löptider om tre respektive två år vilket resulterar i en något högre förräntningstakt”, Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

f retags2

Fondens fem största innehav per den 31 januari 2020. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR