Fonder: Lyxor noterar SEK-hedgad företagsobligations-ETF

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lyxor lanserade på tisdagen Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF, en börshandlad fond inriktad på företagsobligationer med hög ESG-rating på Stockholmsbörsen - hedgad månadsvis i svenska kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ETF:en erbjuder investerare exponering mot Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index och har en förvaltningsavgift på 0,20 procent, framkommer det.

Indexet som ETF:en följer består av 1.800 företagsobligationer noterade i Euro, huvudsakligen utgivna av företag baserade i Europa, med en löptid om minst ett år. Det framkommer även att indexet endast inkluderar obligationer med en MSCI ESG Rating som uppnår BBB eller högre samt exkluderar obligationer på basis av affärsverksamhet, normer och kontroversiella aktiviteter.

“Den nya SEK-hedgade ETF:en förser investerare med en lättillgänglig, transparent, likvid och kostnadseffektiv exponering mot euro-krediter på ett valutasäkrat sätt, med ett skydd mot fluktuationer i svenska kronan mot euron”, kommenterar Carl-Christian Höeg, Nordenchef på Lyxor.

I en intervju med Fonder Direkt påpekar Carl-Christian Höeg att denna produkt är ett resultat av en efterfråga på marknaden, vilket gör att han inte ser några problem med att andra aktörer nyligen avnoterat en del ETF:er från Stockholmsbörsen.

“Vi ser en oerhört stark trend för ETF:er internationellt och i Norden och Sverige ser vi också ett starkt intresse. Det är helt klart att vi lanserar denna produkt utifrån en efterfråga från kunder”, beskriver Carl-Christian Höeg och tillägger att de även har planer på att lansera fler ETF:er på den svenska marknaden i framtiden.

Som sparare kan man hitta ETF:en hos sin vanliga bank eller nätmäklare där man köper aktier eller fonder då den handlas precis som andra aktier, förklarar han.

Sedan MifidII-regelverket trädde i kraft menar Carl-Christian Höeg att efterfrågan har ökat då fler sparare vill åt den likviditet, prisvärdhet och transparens som ETF:er erbjuder.

“Att det även är en hållbar produkt är relativt ovanligt, om man ser till räntemarknaden. Med vår nya ETF kan man som sparare därmed köpa en mängd företagsobligationer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt”, lägger han till.

Tillväxten för ETF:er på den europeiska marknaden ser Lyxors forskningschef för ETF-verksamheten, Vincent Denoiseux, som väldigt lovande.

“Att investera i ETF:er är fortfarande relativt nytt för många investerare, trots detta tror vi att intresset för ETF:er inom Europa kommer fortsätta”, menar Vincent Denoiseux i en skriftlig kommentar till Fonder Direkt.

Han påpekar även vikten av hållbara produkter på finansmarknaden och just klimatförändringarna tror han starkt kommer påverka investeringsbesluten framöver.

“Givet det globala engagemanget att skifta mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är det högst troligt att marknaden för gröna obligationer kommer fortsätta att växa”, konstaterar Vincent Denoiseux.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR