• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: +3,7% i jan, minskat i Hongkong till följd av coronavirus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsaktiefonden Skagen m2 steg med 3,7 procent i januari, medan dess jämförelseindex (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) ökade med 3,2 procent. Svenska kronor gäller i bägge fallen. Fonden avkastade 34,2 procent 2019 samtidigt som jämförelseindex steg med 20,2 procent.

“Trots volatilitet orsakat av brexit, spänningarna mellan USA och Iran, coronaviruset, samt andra händelser, klarade sig Skagen m2 väl både i absoluta och relativa termer”, skriver portföljförvaltaren Michael Gobitschek i en månadsrapport.

Japanskt i täten

Bäst avkastningsbidrag under månaden kom från japanska Mitsui Fudosan, som annonserade en positiv guidning mot bakgrund av en delförsäljning av aktier i Oriental Land, enligt rapporten. Förvaltaren pekar på att Mitsui Fudosan gynnas av fortsatta aktieåterköp, en åtgärd som ligger i linje med ledningens ansträngning att stärka aktieägarvärde och bolagsstyrning. Ett annat betydande positivt bidrag kom från tyska Aroundtown, efter att bolaget meddelat om framsteg i samgåendet med TLG, skriver Michael Gobitschek, som samtidigt noterar att detta även lyfte den österrikiska sektorkollegan (och portföljinnehavet) CA Immobilien.

m2

De innehav som gav bäst respektive sämst bidrag till avkastningen i januari. (Källa: Skagen Fonder)

Virusutbrott ledde till försiktighetsåtgärder i Hongkong

Det nya viruset corona orsakade rädsla och osäkerhet på finansmarknaderna i januari, något som fick Skagen m2 att agera i Asien.

“Utbrottet av coronaviruset i Kina påverkade våra två Hongkongbaserade innehav negativt. Vi trimmade vår position i den globala hotelloperatören Melia för att hantera risk, och sålde innehavet i Keck Seng”, skriver Michael Gobitschek.

Långsiktig medvind för globala fastigheter

Förvaltaren bedömer att fastighetssektorn är fortsatt attraktiv tack vare stabil och ökande omsättning, låga finansieringskostnader och solida kassaflöden. Han menar vidare att oavsett vilken väg ekonomin och noterade fastighetsbolag tar på kort sikt, kommer urbanisering och demografiska skiften på längre sikt innebära en medvind för globala fastigheter som tillgångsklass.

“Skagen m2 är väl positionerad tack vare dess filosofi och disciplinerade aktieurval”, meddelar Michael Gobitschek.

m22

Den 31 januari hade fonden 35 portföljinnehav, med de fem största landexponeringarna i USA, Tyskland, Japan, Sverige och Spanien.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR