• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +4,1% i jan, defensiva tillgångar visade vägen vid virusoro

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra fick en flygande start på året och visade ånyo fördelarna med konjunkturokänsliga, defensiva placeringar i tider av oro som denna då coronaviruset skapade osäkerhet på marknaden.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä.

UB Infra avancerade 4,1 procent i januari, sett till basvalutan euro, vilket var betydligt bättre än världsindexet MSCI World (TR) som var upp 0,5 procent för månaden. I svenska kronor steg fonden 5,8 procent i januari.

infra

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

“De globala marknaderna hade en stark start för året, men coronavirusutbrottet tyngde världens börser till följd av en tillflykt till säkerhet”, skriver förvaltaren.

Samtidigt påpekar han att förväntningarna fortsatt är positiva för en återhämtning i den globala ekonomin, men hur stor återhämtningen blir beror på hur stort problem coronaviruset kommer att bli.

“Defensiva tillgång bör dock fortsatt kunna prestera även i ett sådant klimat”, resonera han.

Sett till portföljförändringar uppger Pekka Niemelä att UB Infra sålde av en del europeiska infrastrukturbolag som uppnått sin fulla potential.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i januari var RWE AG, som steg 15,7 procent, Enel Spa med en uppgång på 14,9 procent, samt Nextera Energy, vars aktie klättrade 13,8 procent, enligt rapporten.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 18,7, P/B-talet ligger på 2,3, samtidigt som direktavkastningen noterar 3,9 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,4, 2,2, respektive 3,9.

infra2

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR