• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: +1,1% i jan, industri & hälsa ledde vägen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT avancerade 1,1 procent i januari sett till basvalutan euro, vilket var sämre än dess jämförelseindex EPRA/NAREIT North America Index som var upp 2,3 procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Aki Kostiander, vars fond investerar i listade fastighetsaktier i USA, Kanada och Mexiko med betoning på REIT:s. I svenska kronor noterades en uppgång om 2,7 procent under månaden.

reit

Fondutveckling i euro sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

På sektornivå hade REIT:s inom industri och hälsa en solid utveckling i januari. Däremot fick utbrottet av coronaviruset hotellsektorn på fall, som stängde månaden 10 procent ned.

“Investerare är fortsatt försiktiga till amerikanska hotellsektorn, då den låga genomsnittliga dagliga intäktsnivån per uthyrt rum i samband med ett utökat tryck på lönenivåer troligtvis kommer tynga resultatnivåerna. Å andra sidan har REIT:s lyckats sälja tillgångar av lägre kvalité till bättre multiplar än marknadspriserna indikerar”, resonerar fondförvaltaren.

Aki Kostiander konstaterar vidare att industritillgångar fortsatt är en av de mest eftertraktade bland de olika undersektorerna, med stigande hyresnivåer och en begränsad tillgång på högklassiga tillgångar och “sista milen-logistik”.

Fondens portfölj uppges handlas till en NAV-rabatt om 1 procent, medan den bredare marknaden handlas till en premie om 3 procent. Den aggregerade direktavkastningen uppgår till 5,0 procent och portföljens EBITDA-yield ligger på 5,9, enligt rapporten.

Fonden hade vid månadsskiftet januari/februari 81 innehav i portföljen, varav 94 procent bestod av REIT:s.

reit2

Fondens sektorallokering per den sista januari 2020. Detaljhandel och kontor står för den största delen av portföljen. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR