• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: 4,4% bättre än Stoxx600, defensivt positionerad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under en månad med tvära kast till följd av oro för vilken påverkan coronaviruset kan ha på världsekonomin steg aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity (andelsklass I SEK) med 3,2 procent, medan det breda europaindexet Stoxx 600 minskade 1,2 procent. Hedge Nordics NHX Equities index ökade preliminärt 0,3 procent.

Det skriver förvaltaren Mikael Petersson i en kommentar avseende januari.

absolute

Utveckling för fonden sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Coronaviruset har drabbat kinesiska börsen hårdast, börsöppningsdagen den 3 februari efter den förlängda helgledigheten noterades 9 procent ned. Kinesiska staten har svarat med att pumpa in motsvarande 21 miljarder amerikanska dollar och infört ett förbud om att blanka aktier, skriver Mikael Petersson.

“Värt att notera är att tillväxten i Kina för 2019 hamnade på 6,1 procent vilket är den lägsta på 29 år”, lägger Mikael Petersson till.

DEAG månadens stjärninnehav

Bland portföljbolagen utmärkte sig tyska DEAG, med verksamhetsområde konsert- och eventarrangemang och biljettförsäljning, med sin uppgång om 34 procent. Mikael Petersson ser fördelar i att bolaget håller på att flytta biljettförsäljning till egen plattform vilket väntas öka lönsamheten, och att bolaget fortfarande är så pass litet att det finns utrymme för förvärv, i motsats till jättarna Live Nation och CTS Eventim som är begränsade av konkurrensmyndigheter. Bolagets aktie steg under januari med 34 procent, och Mikael Petersson nämner hedgefond-profilen Michael Novogratz ökning från 5 till 10 procents ägarandel i bolaget som en viktig bakomliggande faktor.

Diagnostikbolaget Biovica, som utvecklar en produkt som tidigt kan visa om en patient svarat på en särskild cancerbehandling, steg 26 procent i januari. Resultat från en stor studie som ska underbygga bolagets FDA-ansökan kommer i sommar, men Mikael Petersson menar att värderingen redan nu är låg:

“Som vi ser det förtjänar Biovica redan på dagens meriter ett högre börsvärde. Om den slutgiltiga studien visar på de resultat som vi gör ett antagande om, bedömer vi att uppsidan i aktien från dagens nivåer är mycket hög”, skriver Mikael Petersson.

Stora uppgångar rapporterades också i rymdbolaget Mynaric och lundabolaget Glycorex. I Glycorex deltog fonden i en riktad emission, och fick därefter se en kursstegring med 50 procent.

“Vi deltog i emissionen för vi kan se betydligt högre värden kommande 1-2 år om bolaget kan fortsätta leverera”, kommenterar Mikael Petersson Glycorex.

Getinges rapportstraff “förvånande”

På nedsidan nämner Mikael Petersson LVMH, som i kombination av en rapport i linje med estimaten samt en oro för coronavirusets påverkan på den kinesiska marknaden sänkte aktiekursen 5 procent. Även Getinge befann sig i den negativa vågskålen efter att aktien straffades med drygt 10 procent på sin rapportdag, men Mikael Petersson ser positivt på ledningens produktivitetsåtgärder:

“Vi blev förvånade över den kraftiga nedgången, närapå dubblade vi vårt innehav på rapportdagen”, skriver Mikael Petersson om Getinge.

Minskad försäljning och orderingång för Mentice sänkte aktien 11 procent:

“Vi förväntar oss att bolaget börjar leverera under 2020, där vi särskilt förväntar oss att samarbeten med Philips och Siemens börjar bära frukt”, kommenterar förvaltaren.

Portföljens korta innehav i DAX-indexet samt Hexagon, Nie, BMW och Tomra systems bidrog positivt under månaden rapporterar fondförvaltaren. Nettoexponering var 78 respektive 69 procent i månadens början och slut.

Förväntar en stökig period framöver

Mikael Petersson förväntar sig en stökig period framöver, med både coronavirus och minskad riskaptit som orosmoln. Han rapporterar att fonden är defensivt positionerad positionerad:

“Vi har den största position vi haft i säljoptioner sedan fonden startade, tillsammans med vad vi bedömer som mycket spännande och starka bolag som vi äger. Vår exponering är lägre än på länge, men vi har identifierat ett antal olika aktier där vi inväntar mer attraktiva prisnivåer”, framkommer det.

“Vi går starkt in i en mer turbulent marknad och vi siktar på att även gå starkt ur den”, avslutar Mikael Petersson.

Klicka här för att ta del av fondens månadskommentar, som utöver portföljspecifik information även innehåller rikligt illustrerade makroanalyser.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR