• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: -1,5% 4 kv, "mycket attraktiva värderingar"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets (andelsklass R SEK) sjönk med 1,5 procent i det fjärde kvartalet 2019, och steg därmed med 5,3 procent under helåret 2019. Den jämförbara kategorin, nya tillväxtmarknader, steg med 10,2 procent under året.

frontier

Källa: Coeli

Aktiv strategi medför ojämn relativ avkastning

I en kvartalskommentar betecknar fondförvaltarna Hans-Henrik Skov och James Bannan avkastningen under 2019 som frustrerande, både absolut och relativt sett, och meddelar att detta inte reflekterar en försämring av förhållandena hos portföljinnehaven.

“Samtidigt som resultatet för 2019 ger upphov till många reflektioner, är vår övertygelse att det bästa sättet att dra nytta av de långsiktiga strukturella medvindarna på dessa marknader, är att över lång tid äga företag av hög kvalitet som konsekvent kan uppvisa hög avkastning på investerat kapital”, skriver Hans-Henrik Skov och James Bannan.

De beskriver sin strategi som “högt aktiv” och konstaterar att den under perioder kommer att leda till underavkastning, så som 2019. Sedan duon startade strategin 2011 har den levererat en årlig avkastning om 6,4 procent i dollartermer, att jämföra med 1,8 respektive 1,4 procent för MSCI EM och MSCI FM, anmärker de.

Attraktiva värderingar

Hans-Henrik Skov och James Bannan menar att kombinationen starka fundamentala förhållanden och en avkastning under standard har bidragit till mycket attraktiva värderingsnivåer. Fondens släpande P/E-tal uppges ligga på 11,2 och vara i det nedre handelsspannet sedan fondlanseringen 2014.

frontier2

Ett diagram över de bäst och sämst presterande “frontier-marknaderna” under 2019. (Källa: Bloomberg/Coeli)

Portföljcomeback för Equity Bank

Under det fjärde kvartalet köpte fonden tillbaka det tidigare innehavet Equity Bank. Banken beskrivs som Kenyas ledande finansiella institution, med en dominant position inom högmarginalsegmentet små & medelstora företag, samt hos privatpersoner. Inköpet kommer efter den kenyanska regeringens borttagande av ett räntetak, som infördes 2016 och som då fick Coeli Frontier Markets att sälja aktien.

Avyttringstrio i det fjärde kvartalet

Fonden sålde sina aktier i det tunisiska mejeribolaget Delice Holdings under kvartalet, då en förhoppning om höjda mjölkpriser inte har materialiserats till följd av politiskt stillestånd, enligt kommentaren.

Den västafrikanska telekomoperatören Sonatel har också fått lämna portföljen. Förvaltarna noterar att ökad konkurrens och skattehöjningar har satt press på marginalerna, samtidigt som Sonatels fria kassaflöde har sjunkit till följd av 4G-investeringar. En tredje avyttring skedde av den finansiella aktören IDLC i Bangladesh. Förvaltarduon bedömer att den strukturella “storyn” för bolaget är intakt, men meddelar att de ser mer uppsida i Bangladesh ledande bank BRAC Bank efter en nedgång på senare tid, och att de därför har allokerat om kapital.

Relativ portföljrabatt nära dubblats

Hans-Henrik Skov och James Bannan pekar på att fonden sedan den startade har handlats till en genomsnittlig rabatt om 15,7 procent mot MSCI Emerging Markets (EM), men att denna rabatt vid utgången av 2019 nästan hade dubblats, till 27,4 procent. Sett till framåtblickande P/E-tal handlas MSCI EM till en premie mot fonden om 50 procent, lägger de till.

“Även om tajmingen är osäker förväntar vi oss att dessa orimligt vida prisskillnader över tid ska konvergera mot sina historiska genomsnitt”, skriver Hans-Henrik Skov och James Bannan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR