Placera: Rekommenderar två svenska företagsobligationsfonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efterfrågan på företagsobligationsfonder är hög. Förra året letade sig hela 24 miljarder kronor till FO-fonder enligt Fondbolagens förening.

Det skriver fondredaktören Pär Ståhl i ett inlägg på investeringssajten Placera där han presenterar två, enligt honom, intressanta fonder.

Att mycket av fondkapitalet letade sig till företagsobligationsfonder under fjolåret ser han inte som en slump och han påpekar att fondkategorierna långa räntefonder tillsammans med blandfonder var de stora vinnarna nettoflödesmässigt det senaste decenniet.

Vid utgången av 2019 stod företagsobligationsfonder för drygt 173 miljarder kronor av den totala fondförmögenheten, vilket motsvarar 36 procent av sparandet i långa obligationsfonder.

(Källa: Placera)

“Företag har ersatt banklån med att ge ut krediter - företagsobligationer. En bra och billig finansieringskälla. Företagskreditmarknaden har blivit större, betydligt mer likvid och inte minst fått en bättre genomlysning. En strukturell tillväxt som ser ut att fortsätta. Inte minst fondbolagen har hoppat på tåget och det har varit en stadig tillväxt inom företagsobligationsfonder”, skriver Pär Ståhl.

Den första fonden som han lyfter fram är IKC Avkastningsfond, vilket även är en Placerafavorit och finns bland Placeras köpvärda fonder. Fonden förvaltas av Lars Bredenberg sedan hösten 2013 och fokuserar på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor.

“Förvaltaren lägger ner mycket tid på riskhantering i fonden vilket gör att de tar små positioner i nya innehav. Uppsidan i företagskrediter är ju klart begränsad, men nedsidan är att företagen inte kan betala räntan och företagsobligationen förlorar sitt värde”, beskriver han.

Fonden innehåller många innehav, totalt 174 stycken men inget innehav väger mer än 1,85 procent och de tio största innehavens vikt är på runt 14 procent. Det ger fonden en väl diversifierad portfölj med bra riskspridning, menar Pär Ståhl som samtidigt påpekar att fonden har lyckats bra med sin avkastning med tanke på fondens låga risk. Avkastningen de senaste fem åren är 16 procent, vilket är dubbelt upp mot kategorisnittet för liknande fonder.

Avgiften ligger på 0,6 procent och fonden har fyra stjärnor av Morningstar på tre och fem år.

Den andra fonden som Placera väljer att lyfta fram är Spiltan Högräntefond, som förvaltas av Lars Lönnquist och Nicklas Segerdahl. Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer, men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden placerar i nordiska bolag men tar ingen valutarisk.

“Investeringsprocessen bygger på Spiltan filosofin. De väljer bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Investeringarna sprids mellan företag och branscher i Norden, med tyngdpunkt på Sverige, som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet”, framkommer det.

Fonden har totalt investerat i 162 innehav, vilket gör fonden väldiversifierade och inget innehav väger mer än 2,9 procent. Den har haft högre risk mätt som standardavvikelse än IKC Avkastningsfond de tre senaste åren på 0,9 procent men lägre än fondkategori snittet. Avkastningen de senaste fem hör till den högre i fondkategorin på 23,3 procent. Spiltan Högräntefond har belönats med fem stjärnor på både tre och fem år.

Pär Ståhls enda oro är fondens storlek då den hör till de större företagsobligationsfonderna med ett förvaltat kapital på 17,7 miljarder kronor.

Placeras rekommendationer av företagsobligationsfonder riktar sig till fondsparare som vill ha en lägre risk i sitt sparande och sprida riskerna i sin portfölj, heter det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR