PPM: Bör erbjudas max 15 fonder på fondtorget - FI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Dagens fondtorg inom premiepensionssystemet bör göras om i grunden och enbart bestå av 10-15 fonder för att erbjuda bättre skydd till pensionsspararna. Det skriver Finansinspektionen i sitt remissvar om utredningen Ett bättre premiepensionssystem.

“FI välkomnar utredningens förslag i stort som viktiga steg i rätt riktning men utbudet av fonder behöver minska markant för att uppfylla de högt ställda krav på konsumentskydd som bör ställas i premiepensionssystemet”, framkommer det.

Debatten har varit stor kring förslaget som lagts fram för det andra steget i premiepensionsreformen, där det nu föreslås att antalet fonder som ska finnas på fondtorget “avsevärt ska minskas” och ett antagande om antalet fonder landade på 150-200 fonder. Detta är inte Finansinspektionen nöjda med, däremot ser de att förslaget är ett steg i rätt riktning men att det inte är tillräckligt.

“Eftersom sparandet är obligatoriskt och en del av socialförsäkringen måste mer göras för att ge pensionsspararna den trygghet de har anledning att förvänta sig av det allmänna pensionssystemet”, menar Finansinspektionen.

“I stället för dagens system borde fondtorget enbart tillåta ett litet antal fonder, i storleksordningen 10-15 stycken, med olika risknivåer. Det motsvarar cirka 10 procent av det utbudet som antas bli resultatet av utredningen förslag. FI anser att det vore en bättre lösning för att säkra ett gott konsumentskydd och vara mer anpassat till premiepensionssystemets karaktär”, heter det.

Enligt Finansinspektionen skulle ett litet antal fonder också avsevärt förenkla hanteringen av systemet och effektivt motverka att oseriösa aktörer fick tillgång till pensionsspararnas pengar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR