Baltic Horizon Fund: Värde bruttotillgångar upp 7,6% i 4 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon redovisar bruttotillgångar (GAV, gross asset value) om 371,7 miljoner euro per den 31 december 2019, framkommer det i fondens rapport för det fjärde kvartalet 2019. Det innebär en sekventiell ökning om 7,6 procent, mot 345,3 miljoner euro i GAV vid utgången av det tredje kvartalet 2019.

Baltic Horizons nettotillgångar (NAV, net asset value) ökade sekventiellt från 135,2 till 152,5 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2019. Eget kapital påverkades positivt av fondens operationella utveckling och 16,2 miljoner euro samlades in genom privata placeringar i oktober, men det egna kapitalet minskades av utdelningar om 3,1 miljoner euro, enligt rapporten.

Rörelseresultatet blev 5,6 miljoner euro i det fjärde kvartalet (3,9 miljoner samma period 2018), medan nettovinsten låg på 3,4 miljoner euro (3,5). Tillväxten i rörelseresultat uppges ha påverkats positivt av nyförvärvade fastigheter; kontorsbyggnaden Duetto II, shoppingcentret Galerija Centrs samt North Star Business Centre.

Den 31 januari 2020 aviserade Baltic Horizon en utdelning om 3,18 miljoner euro, motsvarande 0,028 euro per fondandel, avseende det fjärde kvartalet 2019. För det tredje kvartalet delades 3,06 miljoner euro, eller 0,027 euro per andel, ut till ägarna.

Baltic Horizons genomsnittliga faktiska uthyrningsgrad noterade 98,0 procent i det fjärde kvartalet, en ökning från 97,3 procent i det tredje kvartalet samma år.

“När alla hyresgarantier tas med i beräkningen uppgår den effektiva uthyrningsgraden till 98,0 procent (97,7 procent i det tredje kvartalet)”, skriver fondförvaltaren Tarmo Karotam.

Fastigheternas genomsnittliga direktavkastning summerade till 6,6 procent under det fjärde kvartalet, sekventiellt ned från 6,7 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR