• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Värsta månaden sedan fondstart

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I skuggan av coronavirusutbrottet sökte sig investerare till guld och statsobligationer, medan tillväxtberoende tillgångar som olja och koppar tappade värde.

Det skriver fondförvaltaren James Clunie i en månadskommentar för januari för aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return. Fonden minskade 8,3 procent i värde under månaden, jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) stod under samma period still på 0,0 procent. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Absolute Returns utveckling -6,8 procent i januari.

abs retu

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

James Clunie rapporterar att klimatet drabbade fonden hårt och innebar det största tappet för fonden sedan start, vilket han menar till stor del förklaras av marknadens syn på tillväxt- respektive värdeaktier:

“MSCI World Value Index tappade 2,4 procent medan MSCI World Growth Index steg 2,2 procent, vilket innebär en skillnad mellan värde och tillväxt om 4,6 procent”, kommenterar han och påpekar att detta stod för 3,8 procent av fondens tapp.

Fonden har därtill drabbats av uppgångar i blankade aktier, med Tesla, Wayfair, Transdigm och Shake Shack i spets, meddelar förvaltaren. Rusningen i Tesla stod enskilt för 2,5 procent av fondens nedgång i januari.

“Vår syn är att dessa bolag är riskfyllda och instabila med försämrad fundamenta. Senaste månadernas kursutveckling är svår att förklara med fundamenta”, kommenterar James Clunie, och lägger till att klimatet för värdeinvesterade för tillfället är otroligt utmanande, kanske i paritet med 1929 och 1999.

Att den kinesiska marknaden har drabbats hårdast av coronaviruset kan medföra att staten går in med ett stödpaket av samma mått som under finanskrisen, vilket förvaltaren i sådana fall menar skulle driva en rotation från tillväxt till värde.

“Vi håller fast vid vår tro att värdering är viktigt, samtidigt som vi hanterar risk och minimerar förlust under denna för vår investeringsfilosofi ytterst ogynnsamma tid”, avslutar James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR