Jupiter: Köper konkurrenten Merian för 390 miljoner pund

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brittiska fondförvaltaren Jupiter Asset Management har lagt bud på konkurrenten Merian Global Investors, till ett värde om upp till 390 miljoner pund, motsvarande drygt 4,9 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Diskussioner kring uppköpet har enligt pressmeddelandet pågått under en längre tid och Jupiter ska enligt avtalet betala motsvarande 370 miljoner pund genom att emittera 95 miljoner nya aktier till Merians ägare. Därutöver kan ett belopp om 20 miljoner pund tillkomma i form av en tilläggsköpeskilling som faller ut om Merian uppfyller vissa mål. Jupiter ska även ta på sig Merians nettoskuld om cirka 29 miljoner pund.

Om uppköpet går igenom kommer Merians aktieägare kontrollera totalt 17 procent av Jupiters aktiekapital. Det kombinerade kapitalet under förvaltning kommer landa på 65 miljarder pund, varav 22,4 miljarder av dessa kommer från Merian. Kapitalet kommer migreras till Jupiters plattform, framkommer det.

Jupiter förväntar sig att sammanslagningen kommer att vara klar under andra halvåret 2020 och inga förändringar i Jupiters ledning kommer implementeras, däremot kommer en extra icke verkställande styrelseledamot tillsättas utefter nominering av TA Associates, som äger Merian.

“Sammanslagningen med Merian är positivt för alla intressenter. Genom detta förvärv kommer vår verksamhet att dra nytta av en ökad förmåga att attrahera, utveckla och behålla talanger med stöd av ytterligare investeringar i vår plattform och teknik”, kommenterar Jupiters vd Andrew Formica.

Andrew Formica lyfter att det för kunderna kommer innebära ett bredare urval av starkt presterande investeringsstrategier och att aktieägarna kommer kunna dra nytta av betydande kostnadssynergier.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR