Lannebo: Går under 10% kap i OEM, första gången sedan 2008

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder har minskat sitt aktieinnehav i teknikhandelskoncernen OEM Internationaltill 9,7 procent av kapitalet. Detta efter försäljning av totalt drygt 800.000 aktier den 13 och 14 februari, enligt ett flaggningsmeddelande.

Senaste gången Lannebo Fonders ägande i aktien understeg 10 procent av kapitalet var under hösten 2008, och fondbolagets ägarandel i OEM har hittills varit som högst hösten 2015 med 15,7 procent.

Det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings, där det framgår att Lannebo Fonder ägde 13,1 procent av kapitalet den 31 januari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR