• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +2,3% i jan, statsobligationsrally gynnade portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Jupiter Dynamic Bond steg med 2,6 procent i januari samtidigt som dess jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) noterade en blygsammare uppgång om 0,6 procent.

Det framgår av en månadskommentar från fondens förvaltare Ariel Bezalel och Harry Richards och avser basvalutan euro.

Fondens utveckling de senaste fem åren jämfört med jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per den 31 januari. (Källa: Jupiter AM)

Enligt rapporten steg samtliga kärninnehav under månaden, som under en längre period vart amerikanska och australiska statsobligationer.

“Både australiska och amerikanska statsobligationer gick väldigt starkt under månaden, främst till följd av den utbredda oron över hur coronaviruset kan komma att påverka den globala tillväxten, och under den tidigare delen av månaden var det som ett svar på den geopolitiska oron mellan USA och Iran”, skriver förvaltarna.

Flera portföljförändringar under månaden

De uppger även att de var aktiva när det kommer till handel under månaden och meddelar att de tog hem en del vinster från deras 30-åriga amerikanska obligation efter dess starka utveckling och omfördelade intäkterna till en 10-årig amerikansk obligation.

“Portföljens aggregerade löptid minskade därmed till 5,8 från 6,4 år och löptiden förblir relativt hög eftersom vi fortsätter att tro den globala tillväxten kommer lämna oss besvikna och att omvärlden fortfarande är sårbar för deflationschocker”, resonerar de.

Exponeringen mot Indien minskades till mindre än 1 procent med anledning av vad som förvaltarna anser vara en oroande makroekonomisk utveckling i landet. Exponeringen mot egyptiska obligationer förlängdes däremot samtidigt som fonden tog plats i statsobligationer från Ecuador med en kort löptid.

Vad gäller Ryssland tror förvaltarna att nuvarande räntor är för höga och att det finns utrymme för räntesänkningar och de köpte under månaden ryska obligationer i lokal valuta.

Vad gäller high yield-marknaden meddelar de att de fortsatte bygga upp fondens position i brittiska vägassistansbolagen AA och RAC som handlades ned till följd av bland annat brexit.

“Medan båda bolagen är belånade så genererar deras verksamhet, som kan liknas med samhällsnytta, ett stabilt fritt kassaflöde och tillhandahåller tjänster som många människor i Storbritannien inte klarar sig utan”, resonerar Ariel Bezalel och Harry Richards.

Spår kortsiktig corona-volatilitet

Trots att förvaltarna menar att det inte går att förutspå hur coronavirus-utbrottet kommer att påverka kinesiska ekonomin på medel- till kort-sikt så menar de att det är högst troligt att störningar kommer att bubbla till ytan under de kommande månaderna.

“Vi förväntar oss att tjänstesektorn kommer att drabbas hårt, speciellt transport, post, magasinering, hotell och catering. Tjänstesektorns andel i Kinas BNP steg till 53 procent under 2019, att jämföra med 41 procent 2001, så den ekonomiska effekten kan mycket väl bli betydligt större än den vi såg under SARS-utbrottet 2002-2003, när tillväxten backade 2 procent”, konstaterar Ariel Bezalel och Harry Richards.

Självfallet menar de att detta även kommer ha en påverkan på den globala ekonomin, då Kina är världens näst största ekonomi och det estimeras att Kina står för 30 procent av världens totala BNP.

“I en global ekonomi som fortsatt är sårbar för oförutsedda händelser är vi positiva till högkvalitativa amerikanska och australiska statsobligationer med längre löptid och försiktiga till mer riskfyllda krediter”, avslutar förvaltarduon.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR