Fonder: Brittiska fastighetsfonder står inför massiva utflöden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonder med en exponering mot detaljhandeln står inför massiva utflöden, det skriver branschsajten Funds Europe.

“De pågående och väldokumenterade utmaningarna som Storbritanniens detaljhandel står inför har lett till en ‘rullande kris’ för fastighetsfonder som investerar i A-lägen”, konstaterar Rogier Quirijns, chef för fastigheter i Europa på Cohen & Steers, enligt Funds Europe.

Under 2019 stängde runt 6.000 brittiska butiker sina dörrar, jämfört med 2018 var nettostängningarna hälften så många.

Enligt Rogier Quirijns är detta endast toppen av isberget och han menar att om inte något händer snarast så kommer investerare behöva se över sina placeringar i brittiska fastighetsfonder med en stor exponering mot detaljhandeln.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR