• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -0,1% i jan, Veolia Environment i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De globala börsmarknaderna inledde året med en flygande start, men börshumöret surnade snabbt till när media fylldes av rubriker om ett virusutbrott med rötter från Kina. För aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth slutade månaden med en nedgång om 0,1 procent i basvalutan euro, vilket var betydligt sämre än dess jämförelseindex (FTSE ET100) som klättrade 6,1 procent.

Det rapporterar fondförvaltaren Charlie Thomas i ett månadsbrev för januari. Mätt i svenska kronor steg Jupiter Global Ecology Growth 1,6 procent i januari.

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM)

Att fonden underpresterade sitt jämförelseindex så pass mycket har enligt Charlie Thomas att göra med att fonden inte äger Tesla, vilket står för en stor del av indexets portfölj. Tesla steg 56,3 procent sett i pund under månaden.

Med rapportperioden i sikte påpekar förvaltaren att det var relativt tunt i nyhetsflödet. Veolia Environment, ett innehav inom portföljens cirkulärekonomiska tema, nämn som en av de starkaste bidragsgivarna under månaden.

“Veolia Environment fortsatte att gynnas av den positiva strukturella trenden inom både återvinning och vattenlösningar”, skriver Charlie Thomas.

Månadens sänke var fordonsunderleverantören Borgwarner, efter att bolaget meddelade att de har för avsikt att förvärva Delphi Technologies.

“Detta representerar det senaste initiativet inom Borgwarners strategi att växla om mot hybrid och elbilslösningar såsom högspänningsomvandlare, batterihanteringssystem och temperaturreglering, mitt under en väldigt utmanande tid för den globala bilindustrin”, resonerar förvaltaren.

Vad gäller framtida investeringsklimatet påpekar Charlie Thomas att investerare bevakar spridningen av coronaviruset noga och att investerare framförallt blivit mer vaksamma till bolag som är exponerade mot Kina.

“Viruset skulle också kunna influera policybeslut hos Federal Reserve och kan tvinga Kina till att introducera stimulanspaket för att dämpa de ekonomiska effekterna”, skriver Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR