Avanza: Fondsparare sökte trygga hamnar i februari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nätmäklaren Avanzas köplista dominerades av Globalfonder i februari, och noterade även stora köp i företagsobligationsfonder medan spararna valde att sälja av Asienfonder samt hedgefonder.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avanzas sparare gjorde 23 procent fler fondaffärer per fondkund i februari jämfört med i fjol, enligt statistik från 607 700 fondkunder hos Avanza.

“Börsen var länge relativt immun mot coronarelaterade nyheter, men när oron väl slog till blev det en rejäl marknadsfrossa och branta nedgångar. Börsoron påverkar fondspararna som avlutar månaden med att nettosälja aktiefonder. Det är dock relativt små försäljningar och sett över hela månaden dominerar köpen. Spararna köper aktiefonder för sjätte månaden i rad och köpen är dubbelt så stora som i fjol”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Avanzas köplista dominerades av Globalfonder, fonder som Johanna Kull kallar svenskarnas nya allemansfonder.

“I februari går en av fyra fondkronor till just globalfonder och här utmärker sig billiga indexfonder. Nio av de tio mest köpta globalfonderna har en total avgift på under 0,5 procent”, konstaterar sparekonomen.

Men de starka börsfallen har även ökat spararnas intresse för så kallade trygga hamnar och företagsobligationsfonder utmärkte sig på köplistan.

“Framför allt försiktigare företagsobligationsfonder har sett stora inflöden och här följer spararna de stora institutionella investerarna. Amerikanska företagsobligationer såg under månaden de största inflödena på 19 år. För den som är intresserad av att spara i en företagsobligationsfond är det dock viktigt att komma ihåg att variationen i risk är stor”, kommenterar Johanna Kull.

Mest köpta Mest sålda
Globalfonder Asienfonder
Företagsobligationsfonder Hedgefonder
Teknikfonder Rysslandsfonder
Sverigefonder Brasilienfoner
Fastighetsfonder Japanfonder

“Utflödena från dem är lika stora som från övriga fonder på säljlistan, tillsammans. Spararna har överlag ett ganska kluvet förhållande till tillväxtmarknadsfonder och pendlar mellan stora köp i positiva börstider och stora sälj i tider av börsoro. En form av jojo-sparande som inte gynnar totalavkastningen. Att tillväxtmarknader svänger mer, det vet vi. Bästa sättet att parera det är genom att ha ett lagom stort månadssparande i fonderna”, säger Johanna Kull.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR